Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil overstromingen in de buurt van de Pachtgoed- en Barbierbeek indijken. Blijkt dat de bergingscapaciteit van het bestaande bufferbekken te klein is. ,,Ter hoogte van het klaverblad E17 wordt daarom een tweede bufferbekken aangelegd'', bevestigt de Sint-Niklase schepen Jos De Meyer (CD&V). Aan het project hangt een prijskaartje van 840.000 euro (34 miljoen frank).

Tot midden de jaren 1990 werd de omgeving van de Barbierbeek meermaals door overstromingen getroffen. Landerijen en tuintjes van omwonenden liepen gemakkelijk onder water omdat de beek de toevloed niet kon slikken. In de omgeving van de Laar- en Laagstraat, op de grens van Sint-Niklaas en Temse, stond het wegdek gewoonlijk blank na hevige regenval. Precies in die omgeving werd een gloednieuw bufferbekken ingeplant.

Toch bleek in 1999 dat het overstromingsgevaar nog niet helemaal geweken was. ,,Uit een studie bleek dat de bergingscapaciteit van het bufferbekken te klein was'', legt schepen De Meyer uit. ,,Het studiebureau stelde verschillende oplossingen voor. Sint-Niklaas kiest voor de aanleg van een tweede bufferbekken, stroomopwaarts de Pachtgoedbeek aan het klaverblad E17, tussen de N16 en de afrit Sint-Niklaas Centrum.''


Prijskaartje
De klaverbladen werden al voor diverse projecten als mogelijke locatie aangeduid. Natuurverenigingen zagen er al windmolens, voor het opwekken van energie, opduiken. Andere verenigingen pleitten voor de aanplanting van groen. Maar voorlopig blijft het bij de realisatie van een tweede bufferbekken.

De bestrijding van de wateroverlast is een absolute prioriteit voor verschillende Wase gemeenten. ,,De werken worden gefinancierd door vier instanties'', licht schepen De Meyer toe. ,,De Intercommunale Vereniging van het Land van Waas draagt 111.000 euro (4,5 miljoen frank) bij, terwijl de overige kosten voor de helft door de provincie worden betaald. De gemeenten Temse en Sint-Niklaas nemen elk een vierde van de factuur voor hun rekening. Het Sint-Niklase aandeel wordt voorlopig op 181.000 euro (7,3 miljoen frank) geschat. De Vlaamse overheid tenslotte stelt de grond ter beschikking.''

De gemeenteraad bespreekt het definitieve ontwerp tijdens de zitting van eind januari 2002.