Uit een enquête van het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem blijkt dat de grootouders nog steeds een sleutelpositie innemen bij de opvang van kinderen. Verder komt aan het licht dat er te weinig opvangmogelijkheden bestaan en dat er vraag is naar ruimere en fexibelere opvanguren.

In juni van dit jaar kregen in Scherpenheuvel-Zichem 1748 gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar een vragenlijst in de bus. Ongeveer 42 procent van de betrokkenen stuurde een antwoord binnen. Voldoende voor het stadsbestuur, om er de nodige conclusies inzake de behoeften naar kinderopvang uit te trekken.

,,De resultaten leren onder meer dat de grootouders een onmisbare schakel blijven,'' leggen Marleen Van Meeuwen, voorzitter Lokaal Overleg, en Manu Claes, CD&V-burgemeester, uit. ,,Dat varieert van voltijds (kleuters die nog niet naar school gaan) tot deeltijds (voor en na schooluren, tijdens vakantiedagen). Vaak blijkt zelfs dat 's avonds, tijdens de weekends en bij ziekte de grootouders de enige opvangmogelijkheid zijn. De maatschappelijke evolutie is echter van die aard, dat de beschikbaarheid van de groootouders zal afnemen. Ze zijn langer vitaal, ontdekken nieuwe uitdagingen of hobby's en blijven niet altijd in de buurt van de kinderen wonen.''


Plan
,,Andere vaststelling is dat er een duidelijke vraag is naar meer opvangmogelijkheden'' aldus het genoemde tweetal. ,,Vaak is er geen opvanggezin binnen de wijk of zelfs binnen de deelgemeente te vinden. Heel wat gezinnen dringen tevens aan op flexibelere opvangsuren. Zeker niet overbodig in een tijd, waarin steeds meer ondernemingen van hun werknemers verlangen, dat ze zich flexibeler opstellen.''

De onderzoeksconclusies zijn al grondig besproken binnen het Lokaal Overleg Kinderopvang. Het is nu de bedoeling, dat het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem zo vlug mogelijk werk maakt van een beleidsplan voor kinderopvang voor de eerstkomende drie jaar.