Komt er binnenkort in Halle één grote stadsduiventil waar enkel op die locatie duiven gevoederd mogen worden om zo het probleem van overpopulatie tegen te gaan? De stad Halle neemt dit voorstel van Agalev-raadslid Fred Deryckere in overweging en legt het naast andere voorstellen om de overlast door duiven te beperken.

,,Zoals in zoveel steden heeft ook Halle last van een overpopulatie van duiven. Ze bevuilen gebouwen en straten, wat uit esthetisch en hygiënisch oogpunt voor problemen zorgt'', aldus Fred Deryckere. ,,Een duiventil is een diervriendelijke oplossing met veel voordelen. De duiven worden enkel in de stadsduiventil gevoederd zodat hun aantal controleerbaar blijft.

Want hoe meer voedsel ze krijgen, hoe beter ze zich voortplanten. Met een duiventil kan men snel ziektes opsporen en men kan de eieren wegnemen zodat meteen aan geboortebeperking wordt gedaan. Uiteraard moet de bevolking in dit plan meestappen en moet hen duidelijk op het hart gedrukt worden dat ze de duiven niet mogen voederen''. Een maatregel die volgens Spirit-collega Eric De Greef best in het politiereglement zou kunnen opgenomen worden.


Zwitserland
Fred Deryckere steunt zijn voorstel op een lijvig onderzoek van professor Haag uit Basel in Zwitserland. Hij toonde aan dat duiven vangen en vernietigen tot een vermindering van 80% van de duivenpopulatie kan leiden in een stad. Op korte termijn weliswaar, want zeer snel bleek hun aantal opnieuw te groeien eens de duivenactie ophoudt. Met een duiventil boekte de professor wel een blijvend resultaat op lange termijn. Verder stelde Fred Deryckere ook voor om roofvogels zoals valken in de stad zich te laten nestelen die op hun beurt voor een natuurlijke selectie zorgen.

Milieuschepen Jan Van Springel plaatste bij het voorstel enkele kritische bedenkingen. ,,Waar moeten we zo'n duiventil zetten? Gaan de duiven Breedhout of Lembeek de weg vinden naar Halle? Wie moet de dieren eten geven?'', zo vroeg hij zich af. De jongste jaren nam de stad al maatregelen om duiven uit allerlei nissen te houden met gaas en door pinnen op daken en uitsteeksels van openbare gebouwen aan te brengen.

Dit neemt niet weg dat Halle zijn duivenprobleem toch ernstig neemt. De stadsdiensten zijn intussen gestart met het inwinnen van informatie bij firma's hoe men de overpopulatie het beste aanpakt. ,,Een duiventil is in principe niet onze eerste optie maar we zullen het voorstel bij de rest voegen. Zo hebben de stadsdiensten en daarna het stadsbestuur alles op een rijtje om binnenkort de knoop door te hakken'', aldus burgemeester Dirk Pieters.