De Civiele Bescherming in ons land houdt sinds gisterochtend een algemene staking. De vakbonden zijn ontgoocheld omdat de verwachte opwaardering van de civielen achterwege blijft in het nieuwe Copernicus-statuut van de federale overheid. De actie zal wellicht vier dagen duren. Wij staken ons licht op bij de Eerste Permanente Eenheid in Liedekerke, waar de solidariteit alvast algemeen was.

Om 7.30 uur gisterochtend, bij de gebruikelijke wissel van de compagnie, werd zowel in Liedekerke, Brasschaat, Jabbeke als de twee Waalse kazernes, het werk neergelegd. Een sirene-incident, waardoor andere hulpdiensten nodeloos uitrukten, werd in Liedekerke nipt vermeden. Wel werden de poorten gebarricadeerd met hulpwagens en zorgde een uitgebreid piket, uitgerust met de nodige voetzoekers, ervoor dat niemand aan de slag kon. Niet dat dat echt nodig was, want de stakingsoproep werd algemeen opgevolgd.

,,We zitten in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen over het Copernicus-statuut en we kunnen slechts vaststellen dat de Civiele Bescherming alweer volledig in het verdomhoekje wordt geplaatst'', zeggen René Mahy (ACOD) en Jef Bornauw (CCOD). ,,Waar we een opwaardering van de huidige bijzondere graden hadden verwacht, deed Binnenlandse Zaken integendeel een voorstel dat de specificiteit en de operationaliteit van de civiele in het gedrang brengt. Al jaren staan we op de barricade opdat de Civiele Bescherming zou worden erkend als een volwaardige hulpdienst, zoals de brandweer. Hoewel we onder dezelfde stress werken, dezelfde interventies doen, de grootste risico's nemen en een permanentie van zeven dagen op zeven hebben, is onze verloning, zeker voor weekendwerk, toch een heel stuk lager. Als je weet dat wij maandelijks meer dan vijftig weekenduren kloppen, scheelt dat een heel stuk.''


Polyvalent
Die specifieke taken en risico's worden in het nieuwe statuut niet erkend. De technische vorming, die maakt dat de civielen zeer polyvalent inzetbaar zijn, wordt vervangen door een vergelijkende selectietest. Duidelijk is dat de politiehervorming, die aan de federale overheid veel meer kostte dan haar lief was, de zaak geen goed heeft gedaan. Dé steen des aanstoots is echter dat het personeel van de strafinstellingen en van de gesloten centra voor illegalen wel zijn eisen kon doen inwilligen, en de civiele niet.

Kolonel De Kock, bevelvoerder van de Liedekerkse eenheid, kon gisteren niet anders dan laten betijen, maar was allesbehalve gelukkig met de actie. Volgens De Kock, die dinsdag in Brussel mee aan de onderhandelingstafel zat, zal het personeel onder het nieuwe Copernicus-statuut al acht tot tien procent meer verdienen.