Brussels Minister, Didier Gosuin betreurt het uitstellen van het

luchthavenakkoord tot in maart 2003. ,,Voor Brussel is deze ommezwaai onaanvaardbaar'', reageert de politicus.

Gosuin reageert hiermee op een mogelijke beslissing van Minister van Vervoer, Isabelle Durant. Die liet weten dat het akoord tussen de federale regering en de Gewesten, over het beheer van de nachtvluchten, zou kunnen worden uitgesteld tot half maart 2003. ,,Door een andere eenzijdige beslissing ondervindt de Brusselse bevolking nu al meer hinder overdag. Voor de tweede keer beslist de minister nu eenzijdig het akkoord op te schorten tot volgend jaar. Dat vind ik niet kunnen'', legt Gosuin uit.

De Brusselse minister noemt de concentratie van de nachtvluchten vanzelfsprekend en benadrukt het bestaan van een geluidsisolatieprogramma. ,,Het is een evenwichtig akkoord en het beperkt het aantal, aan vliegtuiglawaai blootgestelde, burgers tot een minimum'', gaat hij verder.

Gosuin vraagt zich luidop af waarom er eigenlijk akkoorden worden gesloten met de Gewesten, want, zegt hij, die worden toch eenzijdig veranderd. ,,Indien alles nu wordt verdaagd, vrees ik dat het akkoord wel eens volledig zou kunnen mislukken''. Gosuin geeft zijn mensen opdracht om de komende weken de gevolgen op het terrein vast te stellen en sluit niet uit dat er proces verbalen zullen worden opgesteld, indien de akkoorden niet worden toegepast. Wellicht zien andere politiekers in Vlaams-Brabant dat net iets anders. (DDM)