Veertien bewoners van de Oude Antwerpsebaan hebben een open brief aan burgemeester Bart Somers geschreven. ,,Wij vrezen onteigening en krijgen van het stadsbestuur geen enkele informatie'', vertelt François Portael. ,,Wij hebben gezamenlijk beslist om het stadsbestuur met aandrang te vragen om ons voor het eind van deze maand een antwoord te geven.''

,,Het probleem is twee jaar geleden al aan het licht gekomen'', weet François Portael. ,,Toen hebben we in Onder den toren gezien dat het structuurplan onze woningen inkleurt als een zone voor kantoren en diensten. Daardoor zijn onze huizen, allemaal aan de Oude Antwerpsebaan, plots zonevreemd. Wij zouden onteigend worden, maar over het hoe en waarom, kon of wou niemand ons iets vertellen.''

,,We werden als bewoners allemaal gesust, we moesten ons geen zorgen maken, niemand zou onteigend worden. We hebben heel lang geduld gehad. Telkens opnieuw kwam het antwoord we zijn aan het structuurplan nog bezig tot plots de aap uit de mouw kwam en het ruimtelijk structuurplan goedgekeurd bleek te zijn. Twee weken geleden op een vergadering over zonevreemde woningen hoorden we plots opnieuw dat er toch onteigeningen nodig zijn om de plannen te kunnen realiseren.''

,,In een open brief aan de burgemeester hebben we onze situatie nog eens uitgelegd, maar er is nog geen antwoord op gekomen. Ook tijdens die bewuste vergaderingen zijn onze vragen niet aan bod gekomen. Er wordt niets bevestigd, noch ontkend. Wij willen nu eindelijk wel eens weten waar het op staat.''


Stadsbestuur
Een antwoord van het stadsbestuur is inmiddels onderweg. ,,Wij zoeken, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, een oplossing voor zevenhonderd zonevreemde woningen in Mechelen. Ook voor de woningen langs de Oude Antwerpsebaan'', zegt schepen van ruimtelijke ordening Jowan Lamon (Agalev). ,,Daarmee kunnen we nu niet echt verder omdat er nog een studie loopt over de N16, het Battelcomplex, Mechelen-Noord en de R6. Daaronder valt ook de Oude Antwerpsebaan. We moeten eerst de resultaten van die studie afwachten, voor we met de mogelijkheden voor de straat op de proppen kunnen komen.''

Die bewuste studie zou in maart 2003 afgerond moeten zijn.