Het contract dat de firma Clemaco Contracting heeft voor het onderhoud van de Zeemachtschepen, loopt ten einde op 31 december dit jaar. De 145 werknemers van het bedrijf weten vandaag nog altijd niet of ze na nieuwjaar nog werk hebben.

,,Dit verhaal herhaalt zich om de vijf jaar'', stelt Roland David van het ABVV-Metaal. ,,De enige reden daarvan is dat het betrokken ministerie pas in het laatste kwartaal voor het aflopen van het contract een bestek uitschrijft. Dit is dit jaar weer net hetzelfde.''

,,Pas begin oktober schreef het ministerie van Landsverdediging een nieuw bestek uit. Hierbij vragen ze enerzijds gekwalificeerd personeel met minstens drie jaar ervaring voor de specifieke functies, maar anderzijds creëren ze geen duidelijkheid over de loon- en arbeidsvoorwaarden van die werknemers.''

,,Het gevolg is dat vreemde firma's een offerte indienen met een laag kostenpercentage. Als dan de job wordt aangevangen, dan blijken de gespecialiseerde functies niet te kunnen ingevuld worden omdat het personeel terecht geen afbouw van zijn arbeidsvoorwaarden wil doen.''

,,Dit jaar hebben de personeelsleden opnieuw geen weet of ze al dan niet nog werk hebben in januari 2003. Prettige vooruitzichten voor kerst en nieuwjaar zijn anders'', aldus Roland David.


Ondernemingsraad
Het ABVV-Metaal heeft het hoofdbestuur van de Marine, de commandant van het Operationeel Commando en de nieuwe kandidaten voor het contract zijn grieven over die manier van werken gegeven, vooral omwille van de vrees dat verworvenheden van de jongste 20 jaar zouden verloren gaan.

Clemaco Contracting heeft voor vandaag een speciale ondernemingsraad aangekondigd. ,,Wij als vakbond verwachten daar weinig goed nieuws. Daags na de ondernemingsraad worden onze leden samengeroepen voor overleg over onze houding of acties'', aldus nog Roland David. (YNG)