In de regio Brugge begint het provinciebestuur in samenwerking met vzw Logo een nieuwe campagne om vrouwen er toe aan te zetten aandacht te hebben voor opsporing van baarmoederhalskanker. Een vroegtijdige opsporing van deze virale infectie verhoogt de kans op genezing aanzienlijk.

De nieuwe campagne is nodig omdat nog altijd niet alle vrouwen tussen 25 en 64 jaar regelmatig een uitstrijkje laten nemen door hun huisarts of gynaecoloog. De nieuwe campagne loopt simultaan met die voor het opsporen van borstklierkanker

De twee campagnes om vrouwen aan te zetten om preventief actie te nemen waardoor eventuele baarmoederhalskanker of borstklierkanker vroegtijdig kunnen worden opgespoord, hebben volgens Vanessa Gryspeerdt van Logo vzw één belangrijk raakpunt. De boodschap is in beide gevallen dat hoe vroeger de kanker wordt ontdekt, hoe hoger de genezingskansen zijn.

De provinciale campagne over baarmoederhalskanker richt zich in het bijzonder naar vrouwen tussen de 25 en 64 jaar oud. De doelgroep ontvangt van het provinciebestuur een brief en een folder.


Mammografie
Eén op tien vrouwen wordt voor haar 75ste geconfronteerd met borstklierkanker. Borstkanker is een frequent en belangrijk probleem. Drievierde van de gevallen komt voor na het vijftigste levensjaar. De campagne om vrouwen aan te zetten om regelmatig een mammografie te laten nemen om ook niet-voelbare tumoren te ontdekken, richt zich daarom vooral naar vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

,,Deelnemen aan de georganiseerde screening is belangrijk'', vertelt dokter Martens. ,,Als we borstkanker via een mammografie in het beginstadium vinden, kunnen we behandelen met een grotere kans op definitieve genezing. Dit verbetert sterk de levenskwaliteit na een ingreep.''

Een screeningsmammografie is gratis voor alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Deelnemen kan op twee manieren: via de huisarts of gyneacoloog die over standaardformulieren beschikt om de aanvrager door te verwijzen naar een erkende radiologische dienst. De vrouwen die niet via verwijzing deelnemen, krijgen periodiek een uitnodigingsbrief via de vzw VOB. Op die brief staat al een afspraak. Op die manier wordt de drempel zo laag mogelijk gehouden.

Sinds de start namen al 17.000 vrouwen uit West-Vlaanderen deel. In oktober 2002 waren het er meer dan 2000. Toch is dit aantal nog te weinig om drievierde van alle vrouwen in het doelpubliek te bereiken. Er werden al 81 kankers via dit onderzoek opgespoord. In 61 van de gevallen was de tumor nog niet voelbaar.

  • Info over beide campagnes bij de huisarts of bij LOGO Brugge vzw, Weidestraat 81, 8310 Assebroek, 050-36.10.34, logo.brugge@pandora.be