De meerkost voor de politiehervorming in de zone Grensleie is teruggebracht tot 600.000 euro. Aanvankelijk zou de hervorming Menen, Wevelgem en Ledegem twee miljoen euro extra kosten, maar dit werd dit na gesprekken in het kabinet van Guy Verhofstadt verminderd. ,,En er kan zelfs nog geld bijkomen'', beloofde de premier gisteravond. Hij overlegde in Menen met de interpolitiezone en het parket over de werking en de financiering van de politiewerking in de drie gemeenten.

,,Er kunnen nog middelen bijkomen van de federale overheid om de meerkosten ten gevolge van de vele uitzettingen en uitleveringen aan Frankrijk -- iets specifieks voor de grenszone Menen -- te compenseren'', zei Verhofstadt.

,,Dit jaar al realiseerden we een honderdtal uitzettingen en een dertigtal uitleveringen aan Frankrijk'', zegt korpschef Dominique Demey.

,,De kosten hiervoor zullen worden gecompenseerd door dit werk gedeeltelijk te laten doen door de federale politie. Als we dat rondkrijgen, dan is het kostenplaatje voor de politiehervorming in deze IPZ rond'', aldus de premier.

Begin volgend jaar gaat die opnieuw rond de tafel zitten met zijn Franse ambtgenoot en zijn collega van Binnenlandse Zaken.

,,Ik vernam hier dat de samenwerking met de Franse politie goed is, maar dat de uitwisseling van gegevens nog sneller moet kunnen. Zo moet men hier vlug kunnen weten of een Fransman die hier voor een of ander feit wordt opgepakt, een crimineel verleden heeft. Een auto die hier wordt gestolen, moet snel worden gemeld aan de Fransen voor hij daar kan worden verder verkocht'', vindt Guy Verhofstadt.