De zaakvoerder van feestzaal Rolarius is niet te spreken over het nieuwe reglement voor kerstbomen. ,,Ik heb beslist er geen meer te plaatsen'', zegt een boze Joost Cloet.

,,Het zijn allemaal extra kosten, terwijl ons volledige gebouw toch al brandveilig verklaard is. Ik zie er trouwens het nut niet van in. Kerstbomen moeten behandeld zijn, maar kerstversiering niet. Net als andere jaren heb ik de komende weken weer enkele kerstfeestjes van verenigingen. Wel, ik zal de zaal versieren met andere dingen. Waarom pakken ze daar nu, vijf jaar na de ramp in Antwerpen, daar nog mee uit? De Roeselaarse brandweer is veel te streng. Ze willen op alle vlakken een elitekorps zijn.''

Brandweercommandant Donald Withouck ziet dat meer als een compliment dan als een belediging. ,,Het is jammer dat sommige mensen de geest van het reglement niet snappen'', verklaart Withouck. ,,Als we iets willen losweken in verband met kerstbomen, dan geldt dat evenzeer voor kerstversiering. Beseffen ze dan niet dat er binnen de tien seconden een enorme brand kan uitbreken, met vele doden tot gevolg? Maar we krijgen ook positieve reacties. Zoals van de Post. Daar zijn ze van plan het reglement niet alleen in het kantoor van Roeselare toe te passen, maar ook elders.''

Waarom het reglement niet geldt voor bijvoorbeeld scholen? ,,Daarvoor is er een juridische verklaring'', zegt Withouck. ,,De gemeenteraad heeft zich gebaseerd op een bestaand reglement in verband met publieke gebouwen. Wat maandag werd goedgekeurd, is dus niet van toepassing op scholen en kantoren. Maar hoewel ook bibliotheken strikt bekeken niet in de nieuwe regeling passen, zal de stad ook daar de kerstbomen laten behandelen.'' (AVN)