De heraanleg van de kasseiweg in de Oude Baan in Belsele is voor 2003 gepland. ,,De kassei ligt er zo slecht bij dat repareren geen oplossing biedt'', zei schepen van Openbare Werken Gaspard Van Peteghem op het Belseelse oud-gemeentehuis tijdens een informatievergadering. De stad wil een verkeersenquête onder bewoners organiseren alvorens definitief te beslissen.

,,De kassei wordt heraangelegd over een afstand van ongeveer 300 meter'', zegt schepen Van Peteghem. ,,Aan de rechterzijde komt een afvoergoot en links een betonstrook die kan gebruikt worden als fietspad. Nieuwe riolering is niet vereist en dat drukt de kostprijs.''

Oude Baan en Neerkouter worden al langer gebruikt als sluipwegen voor het verkeer richting Schrijberg en Sinaai. Buurtbewoners zijn vooral bekommerd om het snelverkeer. ,,Nu is de kassei nog slecht, maar na de heraanleg zullen automobilisten er sneller rijden. Wij willen absoluut niet dat de Oude Baan een autosnelweg wordt'', zegt een buurtbewoner.


Telling
Volgens schepen van Mobiliteit Urbain Vercauteren wordt in de buurt eerst een enquête gehouden om te weten welke verkeersoplossing er precies wordt gekozen. Een telling relativeert in elk geval het onveiligheidsgevoel van de buurtbewoners. Richting N70 passeerden er in vijf dagen tijd 2109 voertuigen of 18 per uur. Gemiddeld haalden zij 43km/uur. Ruim 85 procent van de voertuigen rijdt 58km/uur of minder en dat is te weinig om de maximum toegelaten snelheid te laten zakken, tenzij de bebouwde kom wordt uitgebreid.


Afsluiten
,,Qua snelheden stelt zich dus geen groot probleem aan Oude Baan en Neerkouter'', legt Vercauteren uit. ,,Wél is er volgens de politie het pijnpunt van het sluipverkeer. Straten afsluiten is een oplossing. Als eerste optie kan je de Oude Baan/Neerkouter alleen langs de kant gewestweg N70 inrijdbaar maken. Als tweede optie kan je de weg helemaal afsluiten met als nadeel dat buurtbewoners moeten omrijden langs de verkeerslichten Duizend Appels. We kunnen ook aan de Neerkouter afsluiten, want daar staat gewoonlijk toch een lange file als de trein in aantocht is. Volgens de politie mogen we het aantal parkeerplaatsen niet verminderen aan de Oude Baan omwille van het meubeltoerisme. We willen die maatregelen echter niet opdringen. Vandaar een enquête.''