,,De gemeente laat de zaken op zijn beloop en doet geen enkele moeite om een structureel jeugdbeleid te voeren.'' Deze striemende aanklacht staat in een open brief die door de voltallige jeugdraad van Sint-Gillis-Waas werd ondertekend.

,,Al jarenlang proberen we de aandacht te vestigen op enkele pijnpunten, maar telkens worden we genegeerd'', zeggen Maarten Geeraerts en Jo Sertijn.

,,Daardoor haakten vele jeugdraadsleden gedemotiveerd af. Hoe zou je zelf zijn, als elk voorstel of beleidsplan door de lokale overheid wordt afgezwakt tot het niks meer betekent. Het wordt hoog tijd dat de gelden die in Brussel verdeeld worden, eindelijk gaan naar datgene waar de jeugd om vraagt en dat met onze adviezen rekening wordt gehouden.''

,,Waarom deze open brief? Wegens een aantal gebeurtenissen die de spreekwoordelijke emmer deden overlopen. Vooreerst is er een jaar na het ontslag van Marieke De Wever nog steeds geen nieuwe gemeentelijke jeugdwerker aangesteld. Enkel de essentiële zaken worden nog opgevolgd, de rest heeft meer dan een jaar achterstand. Dit is een onhoudbare situatie.''


Fuifproblematiek
,,Zowel de bevoegde schepen als de afgevaardigde van de jeugddienst sturen keer op keer hun kat naar de vergaderingen van de jeugdraad, terwijl er een aantal dossiers wachten op afwikkeling'', gaan Geeraerts en Sertijn verder. ,,Denken we maar aan het dossier rond de fuifproblematiek of dat rond de recycleerbare bekers. Aan de andere kant worden belangrijke dossiers dan weer behandeld zonder ons daarin te kennen. Het Jaarplan en het Jeugdruimteplan werden goedgekeurd zonder ons advies. In het Project Groene Ruimte werden we wel geraadpleegd, maar wat er uiteindelijk op papier verscheen werd niet meer aan ons voorgelegd voor goedkeuring. De gemeente moet beseffen dat de jeugd een stem heeft en die ook wil gebruiken.''


Hypotheek
,,Het stoot me tegen de borst dat de jeugdraad, na tweemaal overleg met ons te hebben gehad, plotseling uitpakt met de open brief. Deze brief legt een hypotheek op de relatie van de jeugdraad met de gemeente'', reageert schepen van Jeugd Karel Verelst. (CD&V). ,,We hebben inderdaad een jaar lang geen jeugdwerker gehad. Het werk werd zo goed als mogelijk opgevangen door de rest van de administratie. Maar er is goed nieuws: op 1 januari 2003 treedt er een nieuwe jeugdwerker in dienst. Beweren dat ik steevast mijn kat stuur naar de vergaderingen van de jeugdraad, vind ik grof. Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Dat sommige dossiers aanslepen, heeft de maken met het ontbreken van een jeugdwerker. Hopelijk komt er volgend jaar weer meer schot in de zaak.''