Het zit er opnieuw bovenarms op tussen de Zwalmse burgemeester Basiel Eeckhout en de vzw Vinkemolen, die op de Franskouter in het Boekelse gehucht Wijlegem een houten staakmolen wil plaatsen. Voor de restauratie van de molen kreeg de vzw een voorschot uitbetaald van het Vlaams Gewest en de provincie. Het gemeentebestuur deed dat vooralsnog niet.

,,Ze willen het zo lang mogelijk trekken om ons te treffen'', reageert Geert Wisse, voorzitter van de vzw Vinkemolen. ,,Niet waar. Wij zijn niet verplicht om een voorschot te betalen en zullen dat ook niet doen. Wij betalen pas als we de eerste factuur zien'', antwoordt Basiel Eeckhout.


Bouwvergunning
De burgemeester heeft zich steeds verzet tegen de komst van de molen op de plaats waar de vereniging hem wil. Het gemeentebestuur weigerde de bouwaanvraag en tekende later beroep aan tegen de beslissing van de bestendige deputatie om toch een bouwvergunning toe te kennen. Minister Dirk Van Mechelen verwierp dat beroep en gaf daarmee groen licht aan de Vinkemolen.

De restauratie van de molen is volop aan de gang. De teerlingen staan al in de Franskouter. Binnenkort wordt het gebinte geplaatst. Tegen de voorzomer wordt de molen zelf heropgericht.

Voor de restauratie kan de vzw genieten van een subsidie van vijftig procent van het Vlaams Gewest, vijftien procent van de provincie en vijftien procent van het gemeentebestuur. En daar wringt het schoentje. De provincie en het Vlaams Gewest betaalden al een voorschot. Het gemeentebestuur weigert dat te doen.


Factuur
,,Wij willen eerst een factuur zien'', zegt Basiel Eeckhout. ,,Wij zijn daartoe niet verplicht, maar hebben er wel één verstuurd op 24 september'', reageert Geert Wisse.

Maar daar is iets fout gegaan. Want hoewel de vzw Vinkemolen een postbewijs heeft dat de aangetekende brief op 26 september in het gemeentehuis afgeleverd is, weten noch de burgemeester, noch de gemeentesecretaris af van die brief. ,,Ik zeg alleen de waarheid, ik heb geen factuur ontvangen. En als wij niets hebben, kunnen wij niet betalen. Maar goed, we zullen het laten onderzoeken'', besluit de burgemeester.