Vijf renovatieprojecten in de stad Oudenaarde vielen in de smaak van de Oost-Vlaamse Vereniging van Heemkundige Kringen. Deze vereniging kent om de twee jaar prijzen toe voor geslaagde restauraties. De renovaties van het Stadhuis, het Huis de Lalaing, de Sint-Walburgakerk, de Louise-Mariefontein en het Huis Margaretha van Parma werden met een prijs bekroond. (PD)