Op de voorlaatste dag van het assisenproces Kummersteiner kwamen de laatste getuigen aan bod. De familieleden van het slachtoffer schetsten een erg positief beeld van Antonio Galasso.

,,Jouw spijt helpt ons niet. Als je niet weet waarom je geschoten hebt, hoe kunnen we het dan verwerken,'' las dochter Kelly voor uit een brief van haar zusje die het emotioneel niet aankon te getuigen.

In de namiddag hielden de drie raadslieden van de burgerlijke partij hun pleidooien. Hierop volgde het rekwisitoor van het openbaar ministerie. Voor advocaat-generaal Luc De Mot is er sprake van moord, en niet van doodslag. ,,Kummersteiner doodde Galasso opzettelijk. Drie keer raakte ze hem, drie keer was het een fataal schot. Ze wilde haar eer en haar gezicht redden tegenover Sperti, dat was haar motief.''

Namens de verdediging van Kummersteiner ontkrachtten raadslieden Donné en Matthijs de notie moord. ,,Galasso is dood, Caroline heeft geschoten, dat kunnen we niet ontkennen. Maar er is zeker geen voorbedachten rade of een motief in het spel. Zij werd vlak voor de feiten bedreigd door Galasso. Daarom schoot ze.'' Alles in dit proces staat of valt met de getuigenis van Kummersteiner.

Vandaag kunnen de partijen hun replieken houden. Daarna zal de jury beraadslagen over de schuldvraag. Indien zij daar ja op antwoordt, volgen opnieuw debatten en beraadslagingen over de strafmaat. (KB)