Op vraag van Chokri Mahassine en Marino Keulen en met de steun van minister-president Patrick Dewael en vice-ministerpresident Steve Stevaert zal de Vlaamse regering de komende drie jaren 2,5 miljoen euro per jaar vrijmaken voor cultuur in Limburg.

De middelen moeten uiteindelijk leiden tot impulsen die zowel het Limburgs al het Vlaamse culturele landschap nieuwe zuurstof geven. De provincie zal optreden als bemiddelaar.

Vorig jaar lanceerden de volksvertegenwoordigers Chokri Mahassine en Marino Keulen een oproep om wat meer aandacht voor cultuur in Limburg. ,,Limburg is zeer rijk aan cultuur en heeft zeker geen culturele achterstand'', aldus de twee. ,,Maar het ontbreekt deze provincie echter een stuk stedelijke en culturele concentratie die elders in de Vlaamse steden gezorgd heeft voor spontane initiatieven die al langer kunnen rekenen op landelijke erkenning en ondersteuning.'' Volgens Marino Keulen wijken precies wegens het ontbreken van de nodige middelen heelwat culturele actoren uit naar de grootsteden met een sterke culturele concentratie.


Impulsen
,,Bovendien heeft de Vlaamse regering tot nu toe ook te weinig stimulansen gegegeven in onze provincie'', meent Chokri Mahassine. ,,Wat Vlaamse middelen betreft, blijft Limburg zeker achter bij andere provincies en bij de meer verstedelijkte gebieden.''

Het geld gaat hoegenaamd niet naar ,,stenen'', niet naar gebouwen en monumenten enz. ,,Met de nieuwe middelen moeten vooral grootschalige projecten met een belangrijke uitstraling ondersteund worden. Dit kunnen gloednieuwe initiatieven zijn maar het kunnen evengoed projecten zijn die al bestaan maar in hun Limburgse context vernieuwend zijn. Prioriteit wordt altijd gegeven aan meerjarige projecten.''

Binnenkort zal een oproep gelanceerd worden, waarna gedurende twee maanden projecten kunnen ingediend worden.