Een ongeval met een heftruck bij bedrijf Transmet heeft chemisch gevaar opgeleverd voor de omliggende bedrijven in de Ambachtenzone. De Leuvense brandweer en de Civiele Bescherming ontruimden een vijftiental bedrijven en stabiliseerden de gevaarlijke toestand in afwachting van een speciale eenheid van de firma Henkel uit Duitsland. Fase 2 van het rampenplan werd afgekondigd.

Paniek alom toen een heftruckchauffeur van bedrijf Transmet een aantal Henkel-vaten raakte bij een manoeuvre. Het ongeluk veroorzaakte scheuren in enkele vaten die een chemische stof bevatten. Bovendien ontketende het contact tussen de heftruck en de vaten een domino-effect in de opgestapelde vaten.

De Leuvense brandweer en de Civiele Bescherming haastten zich meteen naar de plaats van het onheil. Het werd onmiddellijk duidelijk dat de situatie ernstig was, zelfs in die mate dat een vijftiental omliggende bedrijven werden ontruimd. Fase 2 van het rampenplan werd afgekondigd en de veiligheidsdiensten stelden een veiligheidszone van 400 op 200 meter in.


Duitse hulp
Bedrijf Transmet maakt zich sterk dat er absoluut geen gevaar is voor de volksgezondheid. ,,Na het ongeval hebben we meteen alle veiligheidsmaatregelen genomen. Bovendien dreigde er niet meteen gevaar en zeker niet voor het milieu'', aldus zaakvoerder Paul Smets. Kort en bondig, maar schepen Carl Devlies toonde iets meer bezorgdheid.

,,De Leuvense brandweer heeft de situatie gestabiliseerd in samenwerking met de Civiele Bescherming, maar dat betekent niet dat het gevaar geweken is. We weten immers niet om welke chemische stof het gaat. Dat houdt meteen ook in dat we niet weten welke effecten het ongeval op de omgeving heeft. De veiligheidszone blijft dan ook gelden tot er meer duidelijkheid komt in deze gevaarlijke situatie.''

,,Henkel Duitsland heeft meteen een speciaal team laten overvliegen om metingen en onderzoek te verrichten. De specialisten zullen samen met ons in een crisisvergadering beslissen hoe het nu verder moet. Laat ons hopen dat het gevaar snel is geweken en dat de bedrijven rondom het ongeval snel weer aan het werk kunnen'', aldus een bezorgde schepen Carl Devlies.