Het gebrek aan koten heeft nefaste gevolgen voor de buitenlandse studenten in Leuven: hoge huurprijzen, kamers in erbarmelijke staat, onzekerheid over al dan niet een dak boven het hoofd te hebben.

De Sociale Raad van de Leuvense studenten trekt met enkele buitenlandse jongeren aan de alarmbel. ,,Het is een acuut probleem'', vertelt Tim Verfaillie, vrijgestelde van de Sociale Raad.

,,De oorzaak is tweeledig. Enerzijds zorgt het stijgend aantal buitenlandse studenten -- die in het kader van een Erasmusprogramma een tijdje aan de KU Leuven studeren -- voor een grotere nood aan tijdelijke opvang. Anderzijds heeft Leuven te maken met een zichtbaar dalend aantal beschikbare studentenkoten.'' De studenten verwijten de stad Leuven een te strikt kotenbeleid te voeren, en de KU Leuven een slecht kotenbeleid.


Onwetend
,,Ondertussen maken malafide kotbazen op schandalige wijze misbruik van de huidige situatie. Door hun wanhoop en onwetendheid zijn de Erasmusstudenten een gemakkelijke prooi voor huisjesmelkers. Naast waarborgen tot 800 euro, worden belastingtaksen van 280 euro in plaats van 37,5 euro aangerekend.''

De Sociale Raad staaft die beweringen met kopies van huurcontracten.

De Leuvense universiteit speelt in op het tekort, en vraagt personeelsleden om tijdelijk buitenlandse studenten op te vangen. Hoeveel studenten er zo al onderdak vinden, kon niemand van de KU Leuven ons gisteren vertellen. De unief houdt residentie Terbank nog enkele maanden langer open dan oorspronkelijk bedoeld, vooraleer het in handen van Spin-offbedrijf Imec te geven. Zo is er toch een tijdelijke oplossing geboden.


Wanhoop
,,Daardoor moet niemand op straat slapen, maar veel buitenlandse studenten zijn wanhopig op zoek naar een minder tijdelijk kot'', zegt de Venezolaanse studente Maite Macias.

,,Eigenaars maken misbruik van de schaarste en rekenen zeer hoge prijzen. Prijzen van 350 euro voor een kamer zijn geen uitzondering voor een kot van ondermaatse kwaliteit. We zijn gedwongen contracten van twaalf maanden te aanvaarden, terwijl we hier vaak slechts enkele maanden verblijven. Het 'verbreken' van het contract geeft deze kotbazen het recht de hoge waarborgen in te houden.''