Vallen niet-vergoede overuren, de bemanning van de politiedispatching en investering in kantoren onder ,,aanvaardbare meerkosten?'' Die vraag vormt aanleiding to een dispuut in de politiezone Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst.

Het politiecollege van de zone Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst (KASTZE) protesteert in een brief aan premier Verhofstadt en minister van Binnenlandse Zaken Duquesne tegen de ,,veel te lage federale toelage aan deze zone en het feit dat een aantal wettelijk verplichte of hoogst noodzakelijke kosten van de politiehervorming niet als aanvaardbare meerkosten beschouwd worden.''

De politiezone had eind vorig jaar in haar begroting van 2002 bovenop de toegestane federale (1.008.069 euro) en sociale toelage (264.758 euro) een bijkomende federale toelage van 1.076.190 euro ingeschreven als compensatie van de nog niet-gesubsidieerde meerkost.

Nu is volgens de politie gebleken dat de overheid in totaal slechts met 1,4 miljoen euro over de brug komt en de drie gemeenten dus bovenop de in de begroting voorziene bedragen voor de resterende 976.235 euro moeten opdraaien.

Het politiecollege noemt het onaanvaardbaar dat kosten zoals de aanwerving van een politiesecretaris, aanstelling van een bijzonder rekenplichtige, de niet vergoede overuren, bemanning van dispatching, investering in kantoren en informatica en dergelijke niet als ,,aanvaardbare meerkosten'' beschouwd worden.