Binnen afzienbare tijd zijn woningen met zicht op het kanaal langs de Roggemanskaai mogelijk. Het stadsbestuur van Halle overweegt deze optie tussen de Nederhembrug en de Porseleinstraat in Buizingen. De straat zal worden verlegd. Het stadsbetuur wil hierover de mening kennen van de Hallenaren op een infovergadering.

Wonen langs het kanaal is één van de nieuwe ideeën die Halle wil lanceren tijdens een infoavond op 8 oktober in de raadzaal van het stadhuis in Halle. Halle denkt al ruim 10 jaar na over de invulling van de braakliggende zone tussen de Nederhembrug en de Porseleinstraat in Buizingen. Deze terreinen zijn grotendeels eigendom van de NMBS. Onder meer de firma's Wegebo en vroeger het auto-afbraakbedrijf nv Georges hadden hier hun werkterrein. Het gaat om een gebied van 13 hectare dat de stad een nieuwe bestemming wil geven.

,,Drie jaar geleden hebben we de Hallenaren al eens plannen voorgelegd maar deze zijn ondertussen weer bijgestuurd. We willen op een infoavond graag eens polsen hoe de Hallenaren hierover denken'', aldus burgemeester Dirk Pieters.

Meest spectaculair is een woonzone die op de plaats van de huidige Roggemanskaai komt en rechtstreeks aan de achterzijde uitzicht geeft op het kanaal. Hiervoor moet de Roggemanskaai worden verlegd, meer in de richting van de spoorweg. Tussen de nieuwe Roggemanskaai en de achterliggende Zenne komt er een woonzone waar zo'n 200 woningen moeten mogelijk zijn. Rond de Zenne zelf wil Halle een park inrichten. Aan de andere zijde van de nieuwe Roggemanskaai komt er tot aan de spoorweg een zone voor kantoren.


Zwembad
Nieuw is ook een andere vestigingsplaats voor het zwembad. Volgens het nieuwe plan komt het zwembad aan de andere kant van de Nederhembrug waar vandaag oude woningen en bedrijfspanden leeg staan. Naast het zwembad is er ook ruimte voor een evenementenhal of een andere voorziening voor algemeen nut. Een filmzaal of fitnessmogelijkheden worden niet uitgesloten.

,,Alvorens deze nieuwe plannen ook echt in een bijzonder plan van aanleg te gieten, willen we behalve de mening van de Hallenaren ook naar de interesse in de privésector peilen'', aldus burgemeester Dirk Pieters. ,,Voor woningen zullen altijd wel projectontwikkelaars te vinden zijn maar of dit ook zo is voor kantoren valt nog af te wachten. Verder onderzoeken we ook de mogelijkheid om eventueel het zwembad door een privé-firma te laten bouwen, eventueel met een jaarlijkse dotatie vanuit de stad''. Halle wil dit marktonderzoek nog dit jaar voeren zodat mogelijk de eerste bouwvergunningen tegen 2005 het stadhuis verlaten. Ondertussen kan wel al begonnen worden met bodemsaneringswerken.