Etterbeek wil zijn inwoners leren composteren. Een mooi initiatief. Maar, waarschuwt David Vits van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), de Nederlandstaligen zullen moeilijk kunnen volgen, want de inleidende infovergadering verliep enkel in het Frans.

Alleen Franstaligen waren blijkbaar welkom op die bijeenkomst. Het gemeentebestuur schreef letterlijk in de uitnodiging dat voor de Nederlandstaligen er een aparte vergadering zal worden gehouden, maar dan wel buiten de gemeente en pas twee weken na de (praktische) vervolgsessie van komende zondag!

Een Vlaming die zou volharden en ingaat op op de beloofde ,,traduction sur demande '' blijft op zijn groene honger.

De VVB vraagt de hogere overheden om op te treden tegen deze discriminatie. Ze dient klacht in bij de Brusselse minister-president, bij de vice-gouverneur en bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. (CVS)