In de afgelopen tien jaar groeide de export in het arrondissement Mechelen bijna dubbel zo sterk als in de rest van het land. Dat is één van de opmerkelijke vaststellingen uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel naar het import- en exportgedrag van bedrijven in de Mechelse regio. De verkeersinfarcten rond Brussel en Antwerpen dreigen echter roet in het eten te gooien.

De Mechelse Kamer van Koophandel (KvK) heeft begin 2002 een onderzoek uitgevoerd dat peilt naar het import- en exportgedrag van bedrijven die gevestigd zijn in het arrondissement Mechelen. Daaruit blijkt dat de export in de regio in de afgelopen tien jaar met 168,3 procent gegroeid is. Bijna het dubbele van het nationale gemiddelde (92,7 procent). Ook Vlaanderen scoort met 110,3 procent opmerkelijk lager.

,,De exportgerichtheid in het arrondissement steeg concreet tot 45,6 procent. We kunnen dus stellen dat het bedrijfsleven globaliseert'', zegt KvK-medewerker Stefan Aerts. ,,Uit onze enquête blijkt dat de voornaamse exportgoederen machines en onderdelen zijn. Via de weg wordt vooral geëxporteerd naar Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.''

Ook economische bomen groeien echter niet tot in de hemel. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers. Sinds februari 2002 neemt het aantal werklozen opnieuw toe. In juli waren 10.055 personen in ons arrondissement werkloos. Dat is een stijging met 20,9 procent tegenover het jaar voordien.

,,Ondermeer de gebeurtenissen van 11 november hebben de euforie omtrent het economisch klimaat doen omslaan in realisme'', zegt KvK-directeur Willy Ivens. ,,Dat geldt ook voor het bedrijfsleven in het arrondissement Mechelen. Het economisch hoogtepunt is bereikt in 2000-2001. Sindsdien worden we geconfronteerd met een groeivertraging.''


Infrastructuurwerken
Volgens de KvK is het economisch succes van de Mechelse regio vooral te danken aan de centrale ligging in Vlaanderen. Maar ook de evolutie op het vlak van mobiliteit noopt tot realisme.

,,De verkeersinfarcten die zich voordoen rond Antwerpen en Brussel, dreigen uit te deinen naar centrumstad Mechelen'', zegt Willy Ivens. ,,Zo kan de verkeersafwikkeling in onze regio gehypothekeerd raken. Gelukkig heeft de overheid recent drie topinfrastructuurwerken goedgekeurd. De aanpassing van het complex Mechelen-Noord op de E19, de verhoging van de veiligheid op de N10 en N108 in Lier en de ontsluiting van Willebroek-Noord zullen de gunstige concurrentiepositie van onze regio helpen handhaven.''

Op korte termijn kunnen de werken op de Antwerpse ring voor extra problemen zorgen. ,,We raden de bedrijven dan ook aan om uit te kijken naar alternatieven voor het wegverkeer'', zegt Ivens. ,,Spoortransport via dryport Muizen en transport over de binnenwateren via Willebroek behoren tot de mogelijkheden.'' (SCS)