De Mechelse tuinarchitect Guy Humblet heeft bij de Raad van State klacht ingediend tegen de toewijzing van het contract voor de herinrichting van de binnenstad aan Secchi en Vigano. Volgens de architecten heeft de jury ernstige procedurefouten gemaakt bij de beoordeling van de ontwerpen. De stad ontkent alle aantijgingen.

Twee architectenbureaus dienden een ontwerp in voor de herinrichting van de binnenstad na de aanleg van de ondergrondse parkings op de Grote Markt en de Veemarkt. Het Italiaanse architectenduo Secchi en Vigano enerzijds, een Mechels architectencoöperatief anderzijds. Dat laatste trok het tuinarchitectenbureau Claes en Humblet aan voor de landschappelijke invulling van het ontwerp.

Na wekenlange beraadslagingen kende de jury het contract uiteindelijk toe aan de Italianen. Ten onrechte, zegt Guy Humblet nu. Bij de beoordeling van beide ontwerpen zouden ernstige procedurefouten gemaakt zijn. De tuinarchitect diende klacht in bij de Raad van State.

Hij trekt ondermeer de --wettelijk verplichte-- anonimiteit van het Italiaanse ontwerp in twijfel. De initialen van Secchi en Vigano zouden duidelijk zichtbaar geweest zijn op hun documenten. Verder zou het onderhoud van het Mechelse coöperatief met de jury maar een half uur geduurd hebben, terwijl de concurrentie anderhalf uur de tijd kreeg om haar project voor te stellen.


Aderlating
Als de Raad van State de aanklager gelijk geeft, hangt de stad Mechelen een onverwachte financiële aderlating boven het hoofd. De stad zou in dat geval moeten opdraaien voor de gederfde erelonen van de benadeelde architecten. Met het project 'Nieuw Mechelen' is een investering van tien miljoen euro gemoeid.

Volgens schepen van Openbare Werken Leo Stevens zal het echter zo'n vaart niet lopen.

,,We onderzoeken de bezwaren van de betrokkene, maar ik maak me weinig zorgen'', zegt Stevens. ,,De toewijzing van het contract is op een correcte manier verlopen. Vergeet niet dat de jury geen amateuristisch ons-kent-ons-kliekje was, maar een professioneel gezelschap met afgevaardigden van de stad, de provincie, de Vlaamse Gemeenschap --ondermeer vertegenwoordigd door Vlaams bouwheer Bob Van Reeth-- en de academische wereld. Bovendien hebben andere architecten die bij het Mechelse ontwerp betrokken waren, zich reeds uitdrukkelijk van de klacht van hun collega gedistancieerd.''

Volgens de schepen toont de Mechelse tuinarchitect zich in deze zaak vooral een 'slechte verliezer'. Wordt ongetwijfeld vervolgd.