Prins Laurent deed gisternamiddag de Brugse regio aan om er toespraken te houden over het Belgisch Watermanifest. De voorzitter van de Belgische Vereniging voor het Wereldwatercontract bezocht ook twee scholen, het Sint-Leocollege in de binnenstad en het KTA in Sint-Michiels. Hij maakte er telkens een interactieve en ook leuke bedoening van.

Aan het Sint-Leocollege werd de prins, die zelf achter het stuur van zijn terreinwagen zat, opgewacht door leerlingen die een blauwe emmer boven hun hoofd hielden. Op heel wat plaatsen in de wereld moeten kinderen en vrouwen immers nog elke dag water aandragen.

In de aula onderhield de prins zo'n 220 leerlingen van het zesde lagere en het eerste middelbaar over het belang van water voor iedereen op aarde. Af en toe stelde hij ook vragen. Zo polste hij of de leerlingen wisten hoeveel water men gemiddeld verbruikt als men een bad neemt. Het antwoord kwam niet altijd even duidelijk over. ,,Heb ik goed begrepen? Brugs versta ik niet zo goed...'', verontschuldigde de prins zich.

Na afloop kreeg prins Laurent als geschenk nog een leeuwtje -- symbool van het Sint-Leocollege -- ,,om de strijd als een leeuw voort te zetten''.

Nadat hij de overdekte speelplaats van de basisschool, die onlangs omgetoverd werd in een kleurrijk landschap met waterfonteintjes tegen een blauwe achtergrond, officieel had ingehuldigd, trok prins Laurent naar het KTA in Sint-Michiels.

Daar werd hij opgewacht door vijf leerlingen met een paraplu waaraan drinkwaterflessen bengelden en een mysterieuze vrouw in het blauw met grote wereldbol, die symbool stond voor water en het zorgzaam ermee omgaan.

In de polyvalente ruimte sprak de prins de leerlingen van de eerste graad toe. Tegelijk waren er op de videomuur beelden van dartele dolfijnen te zien.

De prins had het echter duidelijk moeilijk om van wal te steken. Directeur Rouby Toch had hem immers op een ongewoon hartelijke manier verwelkomd. ,,Ik stel u tot voorbeeld van de leerlingen, want in moeilijke omstandigheden heeft u een eigen authentieke persoonlijkheid ontwikkeld, dan nog om gerechtvaardigde doelen na te streven, want u zet u in voor het milieu, de dieren en de zwakkeren in de maatschappij.''

,,Op heel wat plaatsen waar ik kom, is de begroeting minder intens. Ik heb van het leven veel gekregen en ik wil veel geven'', reageerde de prins.