Het Concertgebouw zal geen 250.000 euro (10 miljoen frank) moeten inleveren van zijn Vlaamse werkingssubsidie voor volgend jaar. Dat is gisteren beslist na spoedberaad tussen Vlaams Cultuurminister Paul Van Grembergen (Spirit) en Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD). Om de besparingen op het Concertgebouw en vier andere Vlaamse muziekensembles ongedaan te maken, maakt de regering 1,8 miljoen euro extra vrij voor cultuur.

Eerder deze week maakte minister Van Grembergen bekend dat hij zich genoodzaakt zag voor volgend jaar 7,5 miljoen euro te besparen op zijn cultuurbegroting. De grootste slachtoffers waren het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, het Vlaams Radio Orkest, de Filharmonie, de Vlaamse Opera en het Brugse Concertgebouw. De Brugse Concertzaal, nog maar goed uit de startblokken, moest volgend jaar 250.000 euro inleveren van de 2 miljoen euro (80 miljoen frank) werkingssubsidie die het Vlaamse parlement formeel had toegezegd.

De reacties bleven niet uit. In Brugge dreigde intendant Jan Briers met ontslag en nam burgemeester Moenaert initiatieven om het tij te keren, ook in Brussel zwol de kritiek aan en werd gewag gemaakt van ,,onbehoorlijk bestuur''.


Afspraken gehonoreerd
Gisteren werd politiek spoedberaad op het hoogste niveau gehouden. Met als resultaat dat de Vlaamse regering voor cultuur 1,8 miljoen euro extra uittrekt. ,,Dat betekent dat we al onze engagementen die in juni dit jaar waren afgesproken met de muzieksector, kunnen nakomen'', bevestigt Koen Jongbloed, woordvoerder van minister Van Grembergen. ,,Voor Brugge wil dat zeggen dat de besparing van 250.000 euro ongedaan wordt gemaakt. Na de jongste begrotingsbesprekingen was het niet meteen duidelijk welk budget er voor cultuur beschikbaar was. Dat was de reden waarom minister Van Grembergen een gesprek met minister-president Dewael had aangevraagd. Nu is er dus een politieke afspraak om 1,8 miljoen euro extra uit te trekken.''