Ondanks het miezerige weertje trokken de leerlingen van het vierde en het vijfde leerjaar van de basisschool De Stap gisterennamiddag toch naar het centrum van Lauwe om de schoolomgeving van alle zwerfvuil te ontdoen. Na hun tocht vonden we alvast geen enkel papiertje, sigarettenpeukje noch blikje in de straten waar de schoonheidsrangers langs waren geweest. Ook negende andere basisscholen ruimden gisteren zwerfvuil op in Menen, Lauwe en Rekkem.

,,Mijn leerlingen waren zo enthousiast dat ik ze zelf moest tegenhouden of ze stormden de private tuinen binnen om daar ook het zwerfvuil op te rapen'', zegt juffrouw Dorine Gaeremynck van de vierde klas. Die klas kreeg van de organiserende Milieudienst van de stad Menen de omgeving van de school toegewezen. De IVMO zorgde voor fluorescerende hesjes voor (bijna) alle kinderen. Kwestie van de veiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen. Elk kind kreeg ook een kaartje omgehangen met de naam van het soort afval dat ze moesten oprapen: brandbaar afval, onbrandbaar afval, PMD, papier en karton...

De buit werd achteraf op de speelplaats verzameld. En die was niet klein. Sharon: ,,We hebben drie volle zakken met brandbaar afval bij elkaar geraapt. Mijn vriendin Sofie moest onbrandbaar afval verzamelen. Zij vond er niet zoveel.''


Vuil bushokje
Fabian, Nicolas, Siebe en hun vrienden zijn het er roerend over eens dat zij het goede voorbeeld hebben gegeven aan de volwassenen. ,,Eigenlijk zouden zij dat ook eens mogen doen'', merkt Siebe op die eraan toevoegt: ,,Wij vonden onderweg een naam voor onze groep: de schoonheidsrangers .''

Nicolas woont in de Wevelgemstraat en vindt het niet mooi dat veel mensen hun afval zomaar in zijn haag en in zijn tuin gooien. Simon, die heel wat werk had met het sleuren aan de zware vuilniszak, merkt op: ,,Er lag enorm veel zwerfvuil in het bushokje. Kunnen de mensen die lege blikjes niet bij zich houden tot ze aan een vuilnisbak komen?''

Juffrouw Dorine is in de wolken met de inzet van haar leerlingen: ,,Op die leeftijd zijn kinderen heel gevoelig voor netheid. Nu maar hopen dat de Lauwenaars het werk van onze kinderen weten te waarderen en in het vervolg hun vuilnis niet meer op straat gooien.''(ODW)