De politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) wil problemen als pestgedrag, druggebruik en vandalisme preventief aanpakken. Met die opdracht worden politie-inspecteurs in het kader van het scholenadoptieplan (SAP) naar het vijfde en zesde leerjaar uitgestuurd, gewapend met twaalf verschillende lespakketten.

Onder het motto ,,je kunt beter een kind iets leren dan een volwassene repareren'' stond politie-inspecteur Steven Maus gisteren voor het vijfde leerjaar in de Kuurnse Centrumschool. Hij had het onder meer over Robby, een stripfiguur die zegt wat wel en niet door de beugel kan. Met Robby en inspecteur Maus leerden de kinderen in deze eerste les de werking van de politie kennen.


Blauw
Maar wat met het zogezegd tekort aan blauw in de straten als de agent voor de klas staat? Hendrik Demeyer, commissaris en directeur wijkwerking: ,,Dat maakt geen verschil, tijdens die lesbeurten zijn de agenten immers ook onder de mensen en werken ze preventief. Het gaat uiteindelijk om nu en dan een les van één tot anderhalf uur. Die wordt wél gegeven in uniform, om voor de kinderen een grens te trekken tussen vriend en politieman. Voorlopig zijn het de wijkinspecteurs die voor het onderwijs instaan, maar het is niet uitgesloten dat later ook leden van andere directies worden ingezet. Ik hoop veel mensen te kunnen motiveren om de didactische opleiding die hiervoor nodig is, te volgen. We zijn de eerste West-Vlaamse politiezone die dit project opstarten.''


Normen en waarden
,,Doe eens normaal'' is de centrale kreet in dit scholenadoptieplan. Drie doelstellingen wil politiezone VLAS ermee bereiken: een mentaliteitsverbetering door het vormen van normen en waarden, preventie van jeugdcriminaliteit én een verbetering van de relatie tussen politie en jeugd. Twaalf lespakketten kregen reeds vorm. Die handelen onder meer over de politie, vandalisme, diefstal en discriminatie. Dit proefproject werd opgestart in zes scholen in de zone VLAS en zal later uitgebreid worden. Vijftien scholen hebben zich reeds aangemeld om in het project te stappen.