Het bos in het Romain De Vidtspark in Sint-Niklaas moet in een periode van tien jaar tijd een facelift ondergaan. ,,Serieuze maatregelen drongen zich op omdat we al jaren met zieke bomen kampen'', zegt schepen Jos De Meyer. De stad doet een beroep op binnen- en buitenlandse deskundigen om in fasen de heraanleg te realiseren.

De eerste fase omvat het vellen van 33 bomen, het diepspitten van de ondergrond en het inwerken van compost. Daarnaast ook het planten van 40 bomen, 310 stuks bosgoed en aanleg van een pad in hakselhout. ,,Plots vielen enkele grote bomen om, gelukkig zonder slachtoffers te eisen onder voorbijgangers of wandelaars'', zegt hoofd van de Stedelijke Groendienst Bernadette Pieters. ,,Tijdens een storm is zelfs een grote beuk ontworteld, die andere bomen in zijn val meesleepte. We stelden vast dat een gebrekkig onderstel aan de basis lag van de problemen. De keiharde onderlaag waar de wortels in het bosgedeelte van het Romain De Vidtspark niet doorheen geraken, kan je alleen met ernstige ingrepen oplossen. Een heraanleg in fasen leek ons de beste oplossing. Ook al zien we de eerste tien jaar geen problemen meer, op lange termijn wél.''


Wind
Buurtbewoners van straten nabij het stadspark, ontvangen eerstdaags een informatieve brief met gegevens over de herinrichting. Linde, iep, es en eik worden de nieuwkomers in het bos. De omgevallen beuken worden niet door soortgenoten vervangen. ,,De eerste fase is gepland voor deze winter en spitst zich toe op het terrein aan ziekenhuis Maria Middelares'', zegt schepen De Meyer. ,,Op dit moment is er geen enkel gevaar voor wandelaars. De onveilige bomen zijn allemaal verwijderd, maar het risico is er nog. Om de veiligheid te verzekeren en bomen te beschermen, vragen wij aan alle inwoners en gebruikers op de paden te blijven en de honden aan de lijn te houden. Wanneer het stevig waait, is het raadzamer het park niet betreden.'' (SL)