De regio Sint-Niklaas-Dendermonde telt momenteel 13.877 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat zijn er 685 meer dan precies één jaar geleden, goed voor een stijging van 5,2 procent. De werkloosheid is vooral in Dendermonde en Sint-Niklaas fors gestegen.

Deze actuele cijfergegevens werden samengevat door de VDAB. In een tijdspanne van één jaar zien vooral Buggenhout (+15,2 procent), Berlare (+14,7 pct), Wichelen (+12,5 pct) en Zele (+12,1 pct) hun werkloosheidsgraad fors stijgen. Een aantal faillissementen en herstructureringen van grotere bedrijven liggen daarvan aan de basis.


Meer vrouwen zonder werk
Dendermonde telt momenteel 1616 uitkeringsgerechtigde werklozen (+5,3 pct) en Sint-Niklaas ziet dit aantal stijgen tot 2677 (+6,7 pct). Met uitzondering van Hamme en Temse is ook in alle andere gemeenten (zie infografiek) het aantal mensen zonder job opvallend toegenomen.

Markant is ook dat in alle gemeenten in de regio het aantal vrouwelijke werklozen de bovenhand heeft, met Laarne (58,8 pct) op kop. Stekene haalt dan weer de weinig benijdenswaardige eerste plaats voor wat het aantal langdurig werklozen betreft. Liefst 10,7 procent van de Stekense werklozen zit al meer dan vijf jaar zonder job. Op dat vlak scoort Laarne dan weer het best met slechts 4,2 pct langdurig werklozen.


Werkwinkel
Volgens de Hamse schepen voor Tewerkstelling André Raemdonck (SP.A) -- recent nog voorzitter van het sociaal opleidings- en tewerkstellingscentrum Spoor Twee -- mag de positieve evolutie in Hamme voor een groot gedeelte op rekening van de Werkwinkel worden geschreven. ,,Tijdens de jobbeurs boden zich vorige week 350 werkzoekenden aan uit Hamme en Waasmunster. Tal van vacatures werden ingevuld en ook het aanwezige interimbureau kende succes.''

Raemdonck verklaart de fors gedaalde werkloosheid in de Wuitensgemeente niet alleen daardoor. ,,In onze industriezone Zwaarveld vonden heel wat mensen werk gedurende de voorbije twaalf maanden. Daar komt nog de sociale tewerkstelling bovenop, in het OCMW maar vooral in Spoor Twee.''