Aan de Koppenberg in Melden mag geen paardenpension uitgebaat worden. Dat oordeelt de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen. De bvba Meadows uit Knokke-Heist vroeg al in 1994 een milieuvergunning voor de exploitatie van een paardenpension in de bestaande gebouwen, die gedeeltelijk in een bosgebied liggen. De plannen botsten echter op fel protest van de Stichting Omer Wattez (SOW)

Het voornemen van de bvba Meadows om aan de Koppenberg 24 een paardenpension te runnen, vormde jarenlang het onderwerp van een procedureslag. In juli 1994 verleende het Oudenaardse schepencollege een milieuvergunning voor een stalplaats voor tien paarden en de opslag van honderd kubieke meter mest. Samen met SOW, tekende een omwonende beroep aan. Volgens de klagers is de exploitatie niet verenigbaar met de gewestplanbestemming van bosgebied. Bovendien wordt gevreesd voor toenemende verontreiniging van de bronnen op de Koppenberg.


Waterzuivering
Nadat de bestendige deputatie eind 1994 de milieuvergunning weigerde, boog de Raad van State zich vorig jaar over het dossier. Om procedurele redenen moest de deputatie nu zijn huiswerk opnieuw maken.

Volgens de exploitatie is het geenszins de bedoeling om een manege in te richten. Niettegenstaande intussen een waterzuiveringsinstallatie werd geplaatst, dat de paarden niet in bossen maar in afgesloten weiden lopen en dat het paardenpension in de bestaande gebouwen zou worden ingericht, bleek de deputatie ook dit keer niet te vermurwen. ,,Een paardenpension hoort niet thuis in bosgebied'', luidt het verdict.