In de stopplaatsen Sleidinge en Waarschoot op de lijn Gent-Eeklo legt de NMBS een nieuw perron. Er komen nieuwe schuilhokjes en een fietsenstalling. Op grote werken om de snelheid op de lijn gevoelig te verhogen, blijft het nog enkele jaren wachten. Ook meer treinen laten rijden kan -- voorlopig -- niet. Dat zei Ingrid Brackman, handelsagent NMBS, tijdens een bijeenkomst van het spoorlijncomité Gent-Eeklo.

DOOR RUDI VAN HOLDERBEKE

Een spoorlijncomité (SLC) is een initiatief om de kwaliteit van een regionale spoorlijn te verbeteren, in dit geval de lijn Gent-Eeklo. Stuwende kracht is de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB). Het comité groepeert treingebruikers, gemeenten, de NMBS en De Lijn en is sinds begin dit jaar aan de slag. Het SLC presenteert tijdens deze Week van de Vervoering een eerste rapport met aanbevelingen.

Het SLC trok naar de verschillende stopplaatsen en stations op de lijn om de huidige toestand te evalueren. Men hield daarnaast een enquête bij de gebruikers. Die laatsten hebben vier prioriteiten. Ze vragen een verhoging van de frequentie van de treinen. Pendelaars willen vooral een bijkomende trein tijdens de spitsuren. Daarnaast is een vraag naar meer treinen in het weekend dan één om de twee uur. De reizigers willen een snellere verbinding met Gent, een goede aansluiting op andere treinen en het inleggen van vroegere en latere treinen.

De NMBS heeft wel oor naar die verzuchtingen maar kan ze niet in een handomdraai realiseren.


Heropening
,,Een verhoging van de frequentie is niet mogelijk. Het onderzoek naar de heropening van het station in Evergem is nog niet afgerond. Die beslissing zal onder meer afhangen van het aanbod van De Lijn in die buurt'', zegt Ingrid Brackman.

Een rechtstreekse verbinding van Eeklo naar Brussel lijkt voor de verre toekomst. ,,Met het huidig materieel dat een snelheid haalt van 120 kilometer per uur kunnen we niet op de snelle lijn Gent-Brussel waar de treinen 160 per uur halen. Aan die verbinding kan ten vroegste gedacht worden als tussen Gent en Brussel een derde spoor ligt en dan praten we al vlug over 2012.''

Op werken tussen Gent-Dampoort en Wondelgem om de spoorlijn op te hogen blijft het nog enkele jaren wachten. Voor het traject Wondelgem-Eeklo zijn de werken om de snelheid naar 120 kilometer te kunnen optrekken voorzien voor het najaar van 2003, als is het niet uitgesloten dat het 2004 wordt.

Beter nieuws is er voor Sleidinge en Waarschoot. Die beide stopplaatsen krijgen nieuwe perrons van 150 meter lang en vier meter breed, schuihokjes en verlichte aanduidingsborden met de naam van de stopplaats. In 2003 komt een geluidsinstallatie waardoor reizigers kunnen worden verwittigd indien de trein vertraging heeft. Die werken moeten helpen om de verwaarloosde indruk van de stopplaatsen te verbeteren.

In Eeklo wil men het parkeerterrein uitbreiden, maar voor deze werken is nog geen startdatum bepaald.