Limburg hinkt in vergelijking met de rest van Vlaanderen fel achterop, zowel wat de werkloosheidsgraad, het inkomen per inwoner en de de uitvoer van goederen betreft. Een en ander blijkt uit een CD&V-studie die gisteren door volksvertegenwoordigers Eddy Schuermans, Jo Vandeurzen en Johan Sauwens werd toegelicht. CD&V Limburg eist dringend maatregelen van de Vlaamse regering om de economische achterstand weg te werken.

,,We moeten komen tot een inhaalbeweging'', aldus Jo Vandeurzen en Eddy Schuermans. ,,We vragen een concreet actieplan met de nadruk op jobcreatie, een actief ondersteuningsbeleid en op investeringen in opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.''

Vandeurzen kan enkel maar vaststellen dat de werkloosheid in 2000-2003 in Limburg veel sterker is gestegen dan in de rest van Vlaanderen. ,,Bovendien groeit de economie in Limburg niet echt veel sneller dan het Vlaamse gemiddelde en nam het inkomen zelfs minder snel toe.'' Vandeurzen verweet de paars-groene regering dan ook onvoldoende maatregelen te hebben genomen om het economisch klimaat te stimuleren.

De CD&V-studie geeft verder aan dat de uitvoer van goederen in Limburg in 2002 daalde met 7,3 procent. ,,En dit terwijl er in de rest van Vlaanderen sprake is van een stijging van 9,5 procent.''

Johan Sauwens voegde daar nog aan toe dat de economische inhaalbeweging die Limburg na de mijnsluitingen boekte, momenteel volledig is stilgevallen. ,,Terwijl het inkomen verkregen uit arbeid en kapitaal in 1995 elf procent hoger lag in Vlaanderen dan in Limburg, was dat in 2000 twaalf procent. Hetzelfde gaat op voor het beschikbare inkomen in Vlaanderen dat in 2000 elf procent hoger lag dan in Limburg; in 1995 was dat een procent minder.''

Nog steeds volgens Sauwens bedroeg dat beschikbare inkomen in Limburg in 2000 13.424 euro, wat 1.404 euro lager was dan het Vlaamse gemiddelde.

Wat de werkloosheidscijfers aangaat, scheert Limburg volgens de CD&V hoge toppen. ,,In de periode 2001-2003 steeg de werkloosheid met 35 procent in Limburg tegenover 27 procent in Vlaanderen.'' (MVZ)