De protestants-evangelische kerk van het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP), die haar vieringen houdt in het Gemeentelijk Technisch Instituut van Londerzeel, wil erkend worden.

De kerk, die als gebiedsomschrijving Merchtem, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen, Londerzeel en Vilvoorde heeft, wil haar werking uitbouwen.

Elk van de zes gemeenten moet advies uitbrengen aan de hogere overheid of ze de protestantse kerk al dan niet willen erkennen. Indien de gemeenten dit doen, kan dit financiële gevolgen hebben, want dan moet de gemeente bijdragen voor de protestantse kerk als dit nodig zou zijn.

In Merchtem werd het agendapunt over de erkenning van de kerk maandagavond alvast uitgesteld tot de gemeenteraad van september. Gemeentesecretaris Chris Van den Bossche deed navraag bij de andere gemeentebesturen: ,,In Londerzeel is het dossier nog in onderzoek. Meise zal allicht om financiële redenen negatief advies uitbrengen. Kapelle-op-den-Bos en Grimbergen hebben de erkenning van deze kerkgemeenschap gunstig geadviseerd. In Vilvoorde staat het punt over de protestantse kerk op de gemeenteraad van september.''

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen moet beslissen of de kerk kan erkend worden. Naast de zes betrokken gemeenten moet ook de provincie Vlaams-Brabant advies uitbrengen.

In totaal zijn er in de zes gemeenten 257 protestanten die zich aangesloten hebben bij deze kerk, waarvan 132 in Londerzeel. (JHW)