Wijk Lindehof kampt met een kippenplaag. Omdat bewoners door het aanzwellende hanengekraai stilaan geen oog dicht meer doen en de eigenaars van de kippen onvindbaar zijn, is Jan Torfs, dynamisch voorzitter van de wijkvereniging, dan maar zelf in actie geschoten. Met enkele speciale vallen trekt hij dezer dagen persoonlijk op kippenjacht.

Wat aanvankelijk beperkt bleef tot een groepje van enkele wilde kippen, is met de tijd aangegroeid tot een heuse pluimveekolonie van meer dan zestig vogels. Doordat sommige mensen ze bleven voederen, kwamen er alsmaar meer kippen bij. In de villawijk zitten ze verveeld met de kleine dierentuin.

,,Onze bewoners trokken aan de alarmbel bij de wijkvereniging en ik klopte vervolgens aan bij de politie. Die bleek niet te kunnen optreden omdat nogal wat van die dieren zich op privégrond bevinden'', aldus Torfs.


,,Ik ben geen dierenbeul''
Contact met de gemeente resulteerde in het ter beschikking stellen van enkele grote, ingenieuze vangkooien. Elke dag gaat de voorzitter ter plekke de kooien zelf plaatsen en leegmaken, met opengekrabde armen tot gevolg. Enkele tientallen dieren werden zo al verschalkt.

Jan Torfs: ,,De nek omwringen? Ben je gek. Ik ben geen dierenbeul. Aanvankelijk zouden we de gevonden dieren naar dierenopvangcentrum Socio afvoeren, maar dat bleek nogal duur te zijn. Ik heb een dierenhandelaar in Lier bereid gevonden de dieren gratis over te nemen. Ook de milieudienst heeft binnen de gemeente al enkele afnemers gevonden. Het zijn mensen die zich destijds kandidaat stelden voor een compostkip, maar buiten de prijzen vielen. Er zijn nu zelfs zoveel gegadigden voor onze kippen, dat ik de vraag niet meer kan volgen en de vangst dringend moet opdrijven.''


Rol van voorzitter anders voorgesteld
Jan Torfs, die voor zijn engagement veel waardering oogst, maar zich zijn rol als wijkvoorzitter soms wel anders had voorgesteld, hoopt dat de gemeente straks het politiereglement laat aanpassen zodat dergelijke problemen zich niet meer kunnen voordoen.

Jan Torfs: ,,Het aantal kippen dat een gezin mag houden, zou moeten worden beperkt, de eigenaars moeten de vleugels van hun kippen ook elk jaar insnijden zodat ze niet meer over de hagen en op straat kunnen vliegen en een opgelegde meldplicht voor wilde, loslopende kippen moet leiden tot een systematische, maar diervriendelijke verwijdering. Het zou ook goed zijn mochten kippenhouders hun mestgrond geregeld omwoelen, zodat de stankhinder beperkt blijft.''