Het Mechelse gemeenteraadslid Sophie Angenot stapt uit Agalev. Angenot doet dat uit onvrede met de beslissing van de partij om de schepenwissel, gepland halverwege de legislatuur in 2004, niet door te voeren.

Huidig Agalev-schepen van Leefmilieu, Jowan Lamon, zou plaats moeten ruimen voor de veel jongere Angenot om de verjonging en vervrouwelijking van de Mechelse partijafdeling gestalte te geven. Op de jongste Algemene Vergadering gaf de partij Lamon echter groen licht om zijn legislatuur toch rond te maken.

Sophie Angenot stapt uit protest uit de partij en zit voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad. Ze wil het bestuursakkoord wel blijven ondersteunen. Angenot vervoegt in de raad de onafhankelijken Mon Janssens (ex-SP.A) en Patrick Backx (ex-CD&V), die eerder na een dispuut met hun partijleiding hun partijkaart terugstuurden.

Door de beslissing van Sophie Angenot wordt de al zwakke positie van de Mechelse meerderheid (23 op 41 zetels) verder gehypothekeerd. Agalev heeft nog slechts twee afgevaardigden in de raad, met name de schepenen Lamon en Ali Salmi. (SCS)