Het Mechelse Tweedekansonderwijs verhuist begin september naar de Campus Vijfhoek van de Katholieke Hogeschool in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Daarmee komt een einde aan een jarenlange speurtocht naar geschikte lokalen. Inmiddels treedt een verschuiving op in de doelgroep van het centrum. Moeders met kinderen ruimen plaats voor 18-plussers met een mislukte schoolloopbaan.

Het CVO Tweedekansonderwijs, tot hiertoe gevestigd in de Hanswijkstraat, heeft een huurcontract voor twee jaar afgesloten met de Katholieke Hogeschool Mechelen. Het centrum zal zich bij de start van het nieuwe schooljaar vestigen in de Campus Vijfhoek, het vroegere 'Klein Scheppers' in de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

,,Eindelijk zullen het secretariaat en de les- en computerlokalen zich op één locatie bevinden'', zegt directeur Paul Buyck. ,,We krijgen ook meer comfort op het gebied van informatica. We integreren de computer in de lessen.''

Inmiddels grijpt ook een verschuiving plaats in de doelgroep van het Tweedekansonderwijs. Vroeger richtte het centrum zich vooral tot moeders die met hun kinderen wilden meestuderen of op latere leeftijd een inhaalbeweging wilden maken. Vandaag kloppen vooral plus-achttienjarigen bij het Tweedekansonderwijs aan.

,,Volgens een studie haakt een op de zes 18-jarigen in het voltijdse dagonderwijs af zonder eindgetuigschrift'', zegt Paul Buyck. ,,Als zij later toch hun diploma secundair onderwijs willen behalen, komen ze bij ons terecht. We mogen nu ook zelf diploma's uitreiken.''


Traject op maat
Tweedekansonderwijs Mechelen bereidt volwassenen voor op een diploma derde graad secundair onderwijs, zowel op BSO-, TSO- als ASO-niveau. Het grote verschil met de gewone dagscholen is dat de leerstof niet in leerjaren wordt aangeboden, maar in semestermodules die de cursist volgens eigen tempo in een leertraject kan gieten.

,,Les volgen kan zowel overdag als 's avonds'', zegt Paul Buyck. Door de flexibele organisatie kunnen cursisten hun studies zowel in september als in januari aanvatten. Een traject binnen het Tweedekansonderwijs start met oriënterings- en/of toelatingsproeven. Zo wordt nagegaan welk traject voor elke cursist de kortste weg is naar het felbegeerde diploma. (SCS)

  • Het CVO Tweedekansonderwijs Mechelen houdt woensdag 3 september van 14 tot 20 uur een infodag in de gebouwen van KTA en CVO Leopoldstraat, Vaartdijk 86, Mechelen. Info: tel. 015-43.22.02.