Het gemeentebestuur van Vosselaar wil maatregelen om de geluidshinder van de E34 in te dijken.

Daarvoor wil de gemeente een beroep doen op de Vlaamse overheid, die eigenaar is van de snelweg. Ook de buurgemeenten Turnhout en Lille staan aan de klaagmuur.

Het gemeentebestuur ging het engagement aan om binnen de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid een ambitieus milieujaarprogramma uit te voeren. Eén van de belangrijkste punten daarbij is de geluidshinder op de E34.

De gemeente Vosselaar wordt op haar - beperkt - grondgebied doorsneden door deze drukke verkeersader. Die zorgt voor heel wat achtergrondlawaai, die ook de nachtrust van veel inwoners bedreigt.

De gemeente overweegt dan ook via een overlegplatform met Lille en Turnhout om de Vlaamse overheid ertoe te bewegen een adequate oplossing uit te werken.

In eerste instantie denkt Vosselaar aan de aanleg van een geluidsbuffer ter hoogte van de E34. Meer efficiënt zou zijn de vernieuwing van het wegdek door het aanbrengen van fluisterasfalt. De eerste contacten hiervoor worden weldra gelegd met de Vlaamse overheid.

Ook in Turnhout is er al geruime tijd sprake van zulke contacten. Tijdens de vorige legislatuur drong toenmalig gemeenteraadslid Jan Michielsen herhaaldelijk aan op maatregelen tegen de lawaaihinder. Zijn voorstel was om geluidsschermen te plaatsen om vooral de hinder te vermijden in de wijk Schorvoort maar verder dan opmerkingen is men toen niet geraakt. (AVZ)