Burgemeester Marcel Hendrickx heeft de uitbaatster van café Het Genot aan de Warandestraat verbod opgelegd om nog danspartijen in te richten. Het technisch verslag van de brandweer was negatief en bovendien had de eigenaar nagelaten een vergunning aan te vragen.

De jongste weken kwamen er bij het stadsbestuur en de politie klachten binnen over geluidshinder, afkomstig van Het Genot aan de Warandestraat. Tot voor enkele jaren was dat een eetgelegenheid maar toen die de deuren sloot kwam er een café waar nu een dansgelegenheid aan toe werd gevoegd.

Een zaak die op heel wat belangstelling kon rekenen want elke danspartij lokt minstens 300 feestvierders. Die moeten nu een andere gelegenheid opzoeken want burgemeester Hendrickx besloot gisteren om er geen danspartijen meer toe te laten. Wel blijft de drankgelegenheid open.


Nachtlawaai beu
,,Wij kregen de jongste weken klachten van bewoners die het nachtlawaai beu zijn. Het Genot kwam regelmatig terug op de klachtenlijst. Tijdens het technisch onderzoek stelde de brandweer bovendien ernstige gebreken vast, zelfs over de constructie van het gebouw. Er zijn ook geen nooduitgangen, zodat er zware problemen kunnen ontstaan bij brand.''

,,Wij zijn ook tot de vaststelling gekomen dat er voor de danszaal, die toch al anderhalve maand draait, geen milieuvergunning (Vlarem) is. Meer nog, de uitbaatster heeft zelfs geen aanvraag ingediend. Ik ben dan ook tot deze ingreep verplicht'', zegt Hendrickx.

De burgemeester weet dat de uitbaatster recent heel wat geld investeerde om de zaak te vernieuwen. Blijkbaar is dat niet genoeg en moeten er nog heel wat aanpassingswerken gebeuren. Pas als dat gebeurd is kan de brandweer opnieuw gevraagd worden om een verslag op te maken.

De sluiting is een tegenvaller voor verenigingen die in Het Genot avondjes organiseren om centen in de clubkas te krijgen.

Alle affiches voor september kunnen alvast de vuilnisbak in.