De definitieve aankoop van de oude Picanolsite langs de Polenlaan door de stad Ieper is zo goed als rond. Ondertussen wordt volop werk gemaakt van het PPS-dossier, de publiek-private samenwerking tussen enerzijds de stad en anderzijds private investeerders voor de ontwikkeling en uitbouw van de site.

Een werkgroep met het Ieperse stadsbestuur en deskundigen is bezig met de voorbereiding van het PPS-dossier.

,,Het vordert goed. Omdat dit een vrij nieuwe manier van werken is, plannen we in september het bezoek aan een drietal gelijkaardige projecten, die al in de fase van realisatie zijn: twee in Vlaanderen en eentje in Nederland'', zegt de Ieperse burgemeester Luc Dehaene.

,,Het moet haalbaar zijn om het PPS-contract in oktober of november aan de gemeenteraad voor te leggen. Tegen volgend voorjaar moet die publiek-private samenwerking helemaal rond zijn. Op die manier worden maatschappelijke doelstellingen gelinkt aan commerciële mogelijkheden'', aldus nog burgemeester Dehaene.


Academies en bibliotheek
De stad Ieper koopt de Picanolsite aan om er de twee stedelijke academies (beeldende kunsten en muziek & woord) een nieuw onderdak te geven. Maar de site biedt nog andere mogelijkheden. Vandaar de samenwering met de private sector.

Het is de bedoeling om er ook huisvesting (appartementen), handel en diensten in onder te brengen. Op de parking daar rechttegenover, bekend als het Kattenkerkhof, moet mettertijd een nieuwbouw komen waar de stedelijke bibliotheek en het stadsarchief onderdak moeten krijgen.

Met deze realisaties wil het stadsbestuur de Ieperse Kanaalzone opwaarderen. Dit kadert in het strategisch plan.