Voor aanvang van de Wingense gemeenteraad maandagavond, voerden een 30-tal personeelsleden van het rust- en verzorgingstehuis Campus Hoogweg een stille actie voor de ingang van het gemeentehuis. Ze overhandigden pamfletten aan de raadsleden waarin ze hun bezorgdheid uiten over bewoners en werkzekerheid, nu bekend raakte dat het rusthuis op termijn dichtgaat. Gisteravond werd op de OCMW-raad het protest nog eens overgedaan.

,,Dit politieke spelletje wordt boven de hoofden van bewoners en personeel gespeeld. Er is geen enkele vorm van overleg gepleegd, alles is op voorhand geregeld. Is dit democratie? Geen enkele van de geijkte wegen als OCMW-raad of gemeenteraad werden gevolgd bij de beslissing om campus Hoogweg te sluiten'', wijst Gino Dupont van de LBC.

Volgens burgemeester Hendrik Verkest gaan die wegen wel degelijk gevolgd worden. ,,Het draait hier om de eeuwige discussie van wanneer je iets bekend moet maken. Hou je het stil dan hou je info achter, breng je het te vroeg uit, dan voelen de mensen zich gepasseerd.''

Het punt varia op de agenda van de gemeenteraad werd meteen aangegrepen om de rusthuiskwestie te bespreken draaide uit op een welles-nietes gebakkelei tussen de meerderheid van CD&V en de oppositie Stem 21.


Niet rendabel
De rusthuizenkwestie in Wingene sleept al aan van in 1997 toen de overdracht van het OCMW-rusthuis Campus Hoogweg aan de vzw Sint-Anna die een rusthuis in de Beernemstraat runt ondertekend werd. Bedoeling was later een nieuwbouw met 120 bedden in de H. Sacramentstraat neer te poten.

Toenmalige OCMW-raadsleden Eric Verhenne en Erny Lanckriet dienden hiertegen klacht in bij de Raad van State. Meteen het begin van een lange procedureslag. ,,Dat rusthuis kon toch zomaar niet weggeschonken worden'', verklaart Erny Lanckriet, intussen raadslid bij Stem 21, de reden tot de klacht.

De jongste uitspraak door de Raad van State zet beide partijen er toe aan de overeenkomst te ontbinden. Doordat Campus Hoogweg echter totaal verouderd is en volgens burgemeester Hendrik Verkest te kleinschalig is om rendabel te worden, gaat het op termijn dicht. De vzw Sint-Anna zal nu een nieuwbouw realiseren met slechts 90 bedden. (FM)