Nadat er vorig jaar een spectaculair ongeval gebeurde, worden voor de ballonmeeting van de Vredefeesten in Sint-Niklaas nieuwe veiligheidsvoorschriften uitgedokterd. De ballonmeeting loopt van 5 tot en met 7 september.

Vorig jaar bleef een ballon met passagiers aan de torenspits hangen, scheurde en kwam aan de zijvleugel van het stadhuis naar beneden. ,,Ik formuleerde zelf voorstellen om de veiligheid nog te verhogen en het directoraat-generaal van de luchtvaart gaat akkoord,'' zegt Jean Sax, algemeen coördinator van het ballonevenement op de Grote Markt.

Het ongeval van vorig jaar gebeurde in het bijzijn van duizenden mensen en oogde heel spectaculair. De passagiers kwamen er met de schrik van af. De torenspits is gerepareerd. De gevolgen voor het ballongebeuren laten zich echter duidelijk voelen. ,,Zowel stad als directoraat luchtvaart stelden een onderzoek in,'' zegt Sax. ,,Noch de stad, noch de launchmaster noch onszelf treft enige schuld. De piloot kreeg de volledige schuld. Ik werkte aan een verbetering van het opstijgen van de ballons. Mijn voorstel is door het directoraat-generaal aanvaard.''

,,We laten de ballons opstijgen in drie golven van zestien ballons en niet meer in twee golven van vijfentwintig ballons. Dat vergt een strikte discipline van de piloten. De balonnen stijgen één voor één op en niet tegelijk omdat ik botsingen in de lucht wil vermijden. Een opstijgsnelheid leggen we niet op want die verantwoordelijkheid neemt de piloot die de obstakels in zijn nabijheid ziet. Tenslotte kan een piloot die zich niet aan de regels houdt, vliegverbod krijgen.''

,,We beperken ook het publiek op het opstijgterrein tot het absolute minimum,'' vertelt Jean Sax. ,,We laten geen genodigden meer toe op de Grote Markt. Alleen piloten en hun beperkte crew zijn nog bij het luchtvaardig maken van de ballons aanwezig.''

(SL)