Zeven cafébazen van de Grote Markt in Aalst weigeren deelnemingsgeld te betalen voor de zomermanifestaties op die Grote Markt. Het gaat vooral om jonge cafébazen. De initiatiefnemers betreuren dit maar vermoeden dat er meer aan de hand is.

De horeca van het centrum van Aalst wil nieuw leven brengen in de buurt van de Grote Markt te brengen. De initiatiefnemers betreuren dat van de 25 cafébazen zeven hun deelnamegeld nog niet hebben betaald.

Woordvoerder Luc Staes van de Graaf van Egmond : ,,Nochtans profiteren ze mee van het aanbod. De twee startinitiatieven in juli en augustus lokten veel volk naar het centrum. Waarom ze niet meedoen, ligt beslist niet aan de 250 euro bijdrage die we voor de organisatie van de drie zomermanifestaties vroegen. Als de zeven meebetaalden, waren we nu niet verplicht naar sponsors te zoeken. De activiteiten die we organiseren zijn ván de horeca vóór de horeca. Het is niet voor steun aan een initiatief van buitenaf dat we de bijdrage vragen. De Horeca Grote Markt moet naar voor komen als één blok.''

Het comité staat ook niet weigerachtig tegenover het voorstel tot verplichte bijdrage, dat door schepen van de middenstand Dirk de Meerleer werd geformuleerd. Bij de organisatie willen ze komen tot een continuïteit. ,,Samen werken aan een groot evenement zoals er nu al in vele andere steden bestaan.'' Op de volgende vergadering wordt een voornamelijk coördinerend bestuursorgaan opgericht. Het zal ook het aanspreekpunt worden voor het stadsbestuur. Eind september moet de planning voor volgend jaar klaar zijn.

,,De zondag voor het criterium vindt er bijvoorbeeld een taptoe plaats op de Grote Markt. De tribunes staan er al. Waarom zouden we ze niet dubbel benutten?'' Bij het stadsbestuur gaat het comité interpelleren om van de wintermarkt rond de ijsschaatsbaan een echte kerstmarkt te maken. ,,De café-uitbaters betalen mee om dit houten dorp op te richten. We vinden het dan ook niet gepast dat deze chalets verhuurd worden aan drank en eetwarenuitbaters. We verwachten van het stadsbestuur begrip en steun.''

Het comité is allesbehalve opgetogen over het feit dat ze op vrijdag 29 augustus hun laatste zomeractiviteit moeten stoppen om 24 uur. ,,We begrijpen de beperkingen niet die het stadsbestuur onder de noemer van veiligheid en geluidsnormen opgelegd worden. Voor carnaval gaat het wel. Willen we artiesten van nationaal en zelfs internationale allure aantrekken, moeten we andere opstelling aannemen.''

  • Vrijdag 29 augustus geven de DJ's van enkele centrumjeugdcafés tijdens een openluchtparty op de Grote Markt een demonstratie van hun kunnen. Om 22 uur lost Dirk Stoops van Studio Brussel hen af.