Ghislain Temmerman baat al sinds 1993 op zelfstandige basis het Buggenhoutse containerpark aan de Bovendonkstraat uit. Dat maakt van het containerpark het enige zelfstandig gerunde containerpark uit de regio. Op zondag 31 augustus gooit het containerpark voor de tiende keer de deuren open. De dag nadien brengt het VRT-programma Afrit 9 een reportage over Ghislain's containerpark en over zijn privémuseum, op de zolder van zijn woning aan de Broekstraat in Opstal.

Wat is het voordeel een containerpark privaat te laten uitbaten?

Ghislain Temmerman : ,,Een privaat uitgebaat containerpark is volgens mij uniek in Vlaanderen, want de Vlaamse containerparken worden praktisch allemaal uitgebaat door gemeentebesturen of door intercommunales. Maar als het gemeentebestuur een ambtenaar of gemeentearbeider een containerpark laat uitbaten, heeft dat nadelen. Zo moet een personeelslid van de gemeente zich strikt houden aan wat hem wordt opgedragen. Er is amper de mogelijkheid om eens creatief te zijn, om een eigen initiatief te nemen. Ook is de continuïteit niet verzekerd. Let wel, ook ik werk in samenspraak met het gemeentebestuur. Maar ik kan mijn creativiteit de vrije loop laten.''

Hoe evolueerde het containerpark al die jaren?

,,Al snel viel me op dat vele mensen mooie voorwerpen vroegtijdig afdankten. Deze 'waardevolle' spullen begon ik opzij te zetten onder een afdak en voor een prikje te verkopen en begon zo mijn eigen kringloopcentrum. De mooiste spulletjes worden overigens tijdens de open dag verkocht. Elk jaar groeit het aantal mensen die komen sorteren. Dikwijls is het hier aanschuiven geblazen. Soms moeten we de poort zelfs voor enkele minuten sluiten.''


Wat vind je zelf interessant aan het containerpark?
,,Ik vind het sociaal aspect erg belangrijk. Scholen komen langs, maar ook landbouwers. En er zijn evenementen als de kerstboomverbranding. Mensen leren hier composteren tijdens opleidingssessies. Maar het sociale aspect houdt ook in dat mensen hier een babbeltje slaan. De sfeer is hier erg goed. Er zijn containerparken waar mensen op de vuist gaan, omdat het niet snel genoeg gaat of omdat ze uit zijn op eenzelfde voorwerp. Dat is hier nog nooit gebeurd.''

Het containerpark sluit aan bij je eigen museum. Vertel eens?

,,Sinds mijn vijftiende ben ik geïnteresseerd in oude spulletjes. Aanleiding was het feit dat ik op een rommelmarkt in Brussel een foto vond van een paard, waarmee mijn grootvader -- die in 1928 overleed -- prijskampen had gewonnen. Ik kreeg de foto en begon toen stilaan het verleden te reconstrueren met voorwerpen uit de landbouwersstiel. Als sigarenliefhebber gaat er uiteraard ook aandacht naar sigaren''

  • Open dag van het Buggenhoutse containerpark, Bovendonkstraat, op zondag 31 augustus vanaf 13 uur. Er zijn ook hapjes -- waaronder Cubaanse snuisterijen -- en drankjes. Ghislain Temmerman in Afrit 9, maandagavond 1 september op TV1. (PDC)