De eigenaars van de vijftig woningen in de Hertstraat belegden een vergadering met burgemeester Hans Eyssen, om te zien hoe de toekomst er voor hen uitziet. De 54 kavels in de Hertstraat zijn gelegen in een erkend recreatiegebied van bijna tien hectare. De woningen werden er allemaal opgetrokken met een bouwvergunning. De vaste bewoners willen er graag de rest van hun dagen slijten.

Omwille van de aanslepende problematiek rond de zonevreemde woningen en het wonen in een recreatiegebied, willen de eigenaars van de verkaveling in de Hertstraat nu eindelijk eens wat rechtszekerheid. Om als een volwaardige gesprekspartner met de gemeente te kunnen onderhandelen richtte ze in mei een wijkcomité op. Jef De Rick is voorzitter en woordvoerder van dat wijkcomité.

,,Ik wil er de nadruk op leggen dat onze woningen helemaal niet illegaal staan. Alle woningen zijn opgetrokken met een bouwvergunning, maar liggen in een erkend recreatiegebied. Dat houdt beperkingen in voor de bewoonbare oppervlakte, maar daar voldoen wij aan. Wij willen de visie kennen van het nieuwe gemeentebestuur en vandaar het onderhoud met de burgemeester. Maar we zijn er uiteindelijk niet veel wijzer uit geworden. Het is allemaal nog onduidelijk wat er toegelaten wordt en wat niet. Voor ons is het belangrijkste, dat wij er mogen blijven wonen. We willen zekerheid voor de toekomst, want we wonen hier graag.''


Nodige rust
Alex Schuberth, voorzitter Regio Hageland van het Nationaal Comité van Weekendverblijven was ook aanwezig op de vergadering. ,,De verkaveling aan de Hertstraat wordt zeker geen woonzone. Misschien kan het een recreatiezone met woongelegenheid worden, naar het voorbeeld van een gelijkaardige situatie in Brecht.''

Willy Van Esch woont al veertien jaar op nr 27/24. ,,De verkaveling bestaat hier sinds 1968. Ondertussen is het aantal woningen wel gegroeid. De jongste vier jaar zijn er vijf nieuwe woningen bijgekomen. Toen ik een aanvraag deed om een garage bij te bouwen, is Stedenbouw hier komen kijken. Alles is dus op een normale manier vergund. Zelfs de vele vijvers hier werden vergund. Ik heb geld noch moeite gespaard, om mijn perceel van 26 are in orde te hebben, zodat we aangenaam en comfortabel kunnen wonen. Na mijn hartinfarct vind ik hier de rust die ik nodig heb. Ik zou niet weten waar ik naartoe moet, als ze ons hier zouden buitenzetten.''


Geen beloften
Voorzitter Jef De Rick blijft de zaak op de voet volgen. ,,Van de 54 kavels zijn er 35 met een vaste bewoning en 14 met weekendkarakter. Ik kwam hier in 1997 wonen, omdat ik van het platteland houd. Er werden mij toen geen problemen voorgehouden. Er loopt geen openbare weg door de verkaveling. Daarom hebben wij een fonds in het leven geroepen, waarmee we het onderhoud van de wegen betalen. Ook herstellingen zoals onlangs aan een bruggetje of aan de riolering betalen wij op die manier. Wij zullen alles in het werk stellen, om hier te kunnen blijven wonen.''

Burgemeester Hans Eyssen kon geen beloften doen. ,,We zijn ook afhankelijk van de hogere overheid. Wij wachten op de visie van de regering,'' was de enige boodschap die hij kon meegeven.