Liefst honderd miljoen frank trekt de staat samen met het Brussels Gewest uit om de Wetstraat opnieuw in te richten. Vanaf 2002 zouden er nog maar vier in plaats van vijf rijstroken moeten zijn. De vrijgekomen ruimte gaat naar een breder voetpad en twee eenrichtingfietspaden die afgeschermd zijn van het autoverkeer. Dit maakte minister Jos Chabert, bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer, bekend bij de inhuldiging van het Jean Reyplein in de Europawijk.

Het nieuwe plein, genoemd naar een oud-voorzitter van de Europese Commissie, is volgens Chabert ,,de bevestiging van de uitgesproken Europese roeping van de metropool,'' waarmee hij doelt op het Europese voorzitterschap van Brussel vanaf 1 juli dit jaar.

Het plein -- het duurde slechts zes maanden om het aan te leggen -- is uitgerust met waterfonteinen en de nodige groenvoorzieningen. Het kostte 112 miljoen frank.

In zijn toespraak had de Brusselse minister het ook over de plannen voor een heraanleg en herindeling van de Wetstraat en de Belliardstraat. De voetgangerszone wordt verbreed, er komen twee enkel-richtingfietspaden en aangepaste verlichting en groenvoorzieningen moeten het geheel opfleuren.


Autosnelweg
Chabert: ,,Het beeld dat de buitenlandse bezoekers aan de Europese wijk bij blijft, is het verlaten landschap en de mensonvriendelijke omgeving van de Wetstraat en de Belliardstraat. Ik wil een aanzet geven om de asfaltwoestenijen die aan de basis liggen van een negatief stadsimago, in te dijken. We moeten deze stadsautosnelwegen uit het centrum bannen.''

Een studiebureau werkt aan een globaal project voor de herverdeling van de openbare ruimte tussen de voetgangers en het gemotoriseerd verkeer in deze belangrijke verkeersassen. Minister-voorzitter van het Brussels Gewest, François-Xavier de Donnea heeft alvast oren naar de plannen van Chabert. Hij wil al in oktober de proef op de som nemen. Er zal dan al één rijstrook afgesloten worden. De Donnea wil op die manier bekijken of de versmalling van de Wetstraat geen bijkomende overlast veroorzaakt door sluikverkeer in de omliggende straten.