Tweeduizend vijfhonderd handtekeningen moeten het bewijs vormen dat de bevolking in Hemiksem beeft voor de komst van een vuurwerkmaker uit Deurne. Oppositiepartij CVP organiseerde via een voorgedrukt bezwaarschrift een enquête onder de bevolking en kreeg duizend exemplaren terug met daarop 2.300 handtekeningen. Burgemeester De Herdt, samen met zijn schepenen ging pal achter de eis van zijn burgers staan en leverde een negatief advies af op de vestigingsaanvraag.

Er deden al een tijdje geruchten de ronde dat de firma Inducare uit Deurne in Hemiksem toch een toelating voor vestiging zou krijgen voor opslag van professioneel vuurwerk op een industrieterrein tussen Trilco en Casco in de Herbekestraat. De aanvraag ging over een opslagcapaciteit in negen bunkers van twaalf vierkante meter en één bunker van twintig vierkante meter.

Drieduizend kilogram explosieven zouden er een plaats vinden. Verder zou de firma er zelfs vuurwerk aanmaken. In oktober 2000 werd al een negatief advies gegeven door het voormalig schepencollege, op de jongste gemeenteraad lieten de VLD/SP-meerderheid en het Vlaams Blok ook hun afkeuring nog eens duidelijk blijken.


Signaal
De onrust bij de bevolking werd extra in de verf gezet door de snelheid waarmee de Hemiksemnaren reageerden op de enquête. Op amper vier dagen, kregen de CVP-mandatarissen duizend bezwaarschriften binnen. ,,Dat was een overdonderend succes'', zegt Luc Bouckaert, één van de initiatiefnemers. ,,En een duidelijk signaal van de burger naar de politiek''.

,,Enschede ligt nog zeer vers in het geheugen van de mensen'', gaat hij verder. ,,Bovendien zou de vuurwerkfabriek tussen twee zogenaamde seveso-bedrijven komen met name Paktank en MHO, die op zich al heel wat gevaarlijke producten opslaan''.


Geen vergelijking
Marc Lefever van de firma Inducare uit Deurne meent dat de vergelijking met Enschede niet opgaat. Een studie van een Leuvense professor meent dat er geen gevaar voor de Hemiksemnaar zou zijn. Het locale Agalev, dat niet is vertegenwoordigd in de gemeenteraad reageert met een pamflettenactie ,,Vurig tegen vuurwerk''. Agalev bij monde van Paul Dupont, raadt de meerderheidspartijen aan hun fracties in de provincieraad onder druk te zetten want ,,de eigenlijke beslissing wordt door de deputatie genomen''.