Zestien vrijwilligers zijn ingegaan op het voorstel van de stedelijke bibliotheek van Blankenberge om een boekendienst aan huis te verzorgen. Een hoopvolle start want elf niet-mobiele inwoners kregen sindsdien een vrijwilliger over de vloer met lectuur.

In het najaar deed de bibliotheek een oproep tot vrijwilligers voor een boekendienst aan huis. Volgens bibliothecaresse Christine De Prest is het de bedoeling dat met deze dienst ouderen of zieken een beroep kunnen doen op vrienden of familieleden om een portie lectuur te laten halen in de bibliotheek.

De Prest: ,,Buiten de verwachtingen om hebben zestien vrijwilligers zich aangeboden om de boekendienst aan huis te verzekeren. Momenteel beschikken wij over een overaanbod, daar er voorlopig elf niet-mobiele personen een beroep doen op de dienst. Er is een lijst opgemaakt met de lectuurwensen van de geïnteresseerden. Aan de hand daarvan worden nu boekenpakketjes samengesteld door een bibliotheekmedewerkster. Naast boeken bevatten deze desgewenst ook cd's, cd-roms en tijdschriften. Het boekenpakket wordt dan door de vrijwilliger opgehaald en aan huis geleverd.''

Het boek dat de lezer krijgt, vormt meer dan een kortstondig contact met de vrijwilliger. De Prest: ,,Na de eerste bedeling blijkt al vlug dat de boekendienst meer om het lijf heeft dan verwacht. Het gaat hier meer om de lectuur bij die mensen die sterk vereenzaamd en wat geïsoleerd leven. Zij krijgen niet vaak bezoek over de vloer en kijken uit naar de boekendienst aan huis. Na een eerste verkenningsronde staat bij de levering van boeken al koffie klaar voor de vrijwilligers en wordt er gepraat over koetjes en kalfjes. Hoewel dit zeer positief overkomt bij de gebruikers, is het niet de bedoeling dat wij een sociale dienst worden. Het staat de vrijwilliger vrij om een keuze te maken of hij al dan niet een gesprekje aangaat met de niet-mobiele lezer.'' (NM)  • Wie belangstelling heeft voor de boekendienst aan huis kan contact opnemen met de stedelijke bibliotheek, Koning Leopold III-plein, 050-41.59.78.