De 24 leerlingen van de klas van Johan Depoorter van het Oostkampse Sint-Pietersinstituut, die samen 51 klassen uit de regio Brugge deelnam aan de actie ,,Rookvrije klassen'' van Logo, Gezondheidsoverleg Brugge, kregen van commandant Vander Mast van het 93ste bataljon Logistiek Lissewege de ticketten voor de Koksijdse airshow op 8 juli.

Zij zijn laureaat van de slotactiviteit die bestond uit het afleggen van een hindernissenparcours in de bossen van het militair domein Vloethemveld in Zedelgem.

Logo schreef de scholen van de regio aan om de klassen van de eerste graad te overtuigen op vrijwillige basis rookvrij te houden. ,,Onze school, die steeds actief is bij het invullen van randactiviteiten rond cultuur, milieu en gezondheidseducatie, wilde niet langs de zijlijn blijven staan,'' vertelt directeur Muylle. ,,De leerlingen waren bereid om, in het kader van een volledige drugspreventie, het initiatief te ondersteunen.''

Een dokter van het gezondheidscentrum kwam naar de school. Hij toonde aan dat het zinvol is het roken te laten en waarschuwde meteen voor alcoholmisbruik en verdovende middelen.


Affiche
De leerlingen bleven niet bij de pakken zitten. Er was een zoektocht op internet en binnen de school werd een affichewedstrijd georganiseerd.

Bert Dedecker zorgde voor het bekroonde ontwerp. Overal in de school werden geheugensteuntjes aangebracht.

Na zes maanden bleven in de regio Brugge achttien van de 51 gestarte klassen rookvrij, verdeeld over zeven scholen. Het Sint-Pietersinstituut was zelfs goed voor vier rookvrije klassen, waarvan er drie deelnamen aan de happening in het Vloethemveld.

,,Daar hebben wij fysische proeven georganiseerd op een natuurlijke bosomloop met hindernissen, waarbij evenwicht, coördinatie en durf werden getest. Een toegangskaart voor de airshow is de bekroning voor hun rookvrije inzet,'' besluit commandant Vander Mast.