ET een spectaculaire protestactie op de Burg uitten de Brugse brandweerlui gisteravond, voor het begin van de gemeenteraad, hun ongenoegen over het uitblijven van een uitstapregeling vanaf 56 jaar. Met schuimkanonnen zetten de actievoerders de hele Burg en het Blind Ezelstraatje blank. Op sommige momenten leek het net of het plein werd in volle zomer geteisterd door een sneeuwstorm. De brandweermannen zijn boos omdat het stadsbestuur niet bereid is een koninklijk besluit toe te passen dat zo'n uitstapregeling mogelijk maakt.

De brandweerlui hadden hun protestactie perfect uitgekiend. Tegen kwart voor zes reden brandweerwagens met huilende sirenes de Burg op. Plots begonnen de spuitgasten eerst met water, daarna met schuim de Burg schoon te vegen. Menig voorbijganger werd getrakteerd op een verfrissende douche. Kinderen gingen in het schuimtapijt spelen. De grote elevator uitgeschoven kwam eraan te pas zodat aan een pinakel van een stadhuistorentje een vlaggetje bevestigd kon worden met het getal ,,56''. Ondertussen probeerden de gemeenteraadsleden langs achter- en zijingangen het stadhuis binnen te sluipen. Tegen halfzeven werd de actie afgerond.


Drogreden
Achtergrond van de actie is een oud zeer. Sedert midden 1999 is een KB van kracht dat elke gemeenteraad de kans geeft om een vervroegde uitstap voor oudere brandweerlui in te voeren. Filosofie erachter is dat oudere brandweermannen fysisch minder fit zijn maar er voor hen bijna geen alternatief werk voorhanden is. Door de vergrijzing van de brandweerkorpsen kunnen ook de kwaliteit van de interventies en de veiligheid in het gedrang komen.

Maar ondanks herhaalde onderhandelingen weigert het Brugse stadsbestuur van deze mogelijkheid gebruik te maken wegens te duur. Een drogreden, vinden de vakbonden omdat de uitstapregeling maar 0,007 procent van de totale personeelskost zou bedragen. Nog tijdens de vorige gemeenteraad drong raadslid Martine Matthys (CVP) tevergeefs aan op een regeling.

,,We kunnen niet aanvaarden dat de stad geen aandacht heeft voor de vergrijzing van het Brugse korps'', zeggen Patrick Goossens en Luc Decaluwe van de christelijke en socialistische vakbonden CCOD en ACOD, ,,Veertig procent van de effectieven en 85 procent van het middenkader is ouder dan vijftig.'' De brandweerlui zijn gefrustreerd omdat voor andere personeelscategorieën als cipiers, civiele bescherming, federale politie wel een bindende uitstapregeling is uitgewerkt, terwijl het voor de brandweer blijft bij een niet verplicht KB. ,,We kunnen niet toelaten dat ons korps achteruitboert. Wij eisen nieuwe, ernstige gesprekken.'',aldus ACOD en CCOD.

Naar verluidt was in het stadhuis burgemeester Moenaert niet te spreken over de actie.