Na zes jaar op de Roeselaarse schoolbanken studeren steeds meer scholieren verder. Die trend valt vooral in het technisch onderwijs op. Het Sint-Lutgartinstituut biedt secundair beroepsonderwijs aan. De scholieren hebben er hun diploma op zak na een zevende specialisatiejaar. Nagenoeg alle zesdeklassers zetten na de zomervakantie die stap en houden op die manier een vertrouwde traditie in stand.

,,Men bezit daarna genoeg bagage voor tewerkstelling. Maar ook wij stellen vast dat steeds meer scholieren verder studeren. In bepaalde klassen gaat het al om de helft van de studenten. Nogal wat jongeren uit de kinderzorg kiezen voor kleuteronderwijs. Onze afdelingen thuis- en bejaardenzorg plus kinderzorg noteren een groeiende doorstroom richting de opleiding tot opvoeder. Tevens een verpleegkundige opleiding valt steeds meer in de smaak'', merkt directeur Frans Acx op.

Het beeld binnen de schoolmuren van het Technisch Instituut Heilig Elisabeth is enigszins meer verscheiden, maar verbergt toch dezelfde tendens. Hetzelfde voor het VTI ondanks de grote vraag op de arbeidsmarkt. In de Leenstraat tellen de zesde en zevende jaren precies 363 scholieren. ,,In het beroepsonderwijs begint straks het merendeel van de zesdeklassers aan een zevende specialisatiejaar. Slechts 37 procent ruilt de klas voor een job. In de praktijkgerichte tak van het technisch onderwijs studeert toch nog altijd 38 procent verder. Binnen de theoretische richting in het technisch onderwijs ligt dit cijfer uiteraard hoger. Daar gaat het deze keer om 87 procent'', luidt het.

Zowel Leuven, Kortrijk als Gent krijgen volgend schooljaar ex-Barnummers over de vloer. Enkele studenten gaan zelfs nog verder: Verenigde Staten, Finland en zelfs Paraguay. In de richtingen grieks/latijn en latijn/moderne talen toonde men nogal wat belangstelling voor rechten/criminologie.

Bij de zesdeklassers economie/moderne talen valt de artistieke studiekeuze van enkele scholieren op: architectuur, dansopleiding of muziek (piano). En de helft van de zesdeklassers wetenschappen/wiskunde koos voor een ingenieursopleiding. In de Vrije Middelbare School liggen de informatica-studierichtingen goed in de markt. Bij de zesdeklassers van het Instituut Heilig Kindsheid (Ardooie) vielen vooral onderwijs, verpleegkunde, ingenieur en opvoeder in de smaak. Eén scholier koos voor een politie-opleiding. (HWR)